Select Page

Després de molts mesos de treball de les àrees d’Infraestructures i Comerç, finalment el ple de l’Ajuntament ha aprovat, amb el vot favorable dels cinc grups que conformen la corporació, l’aplicació d’una sèrie de mesures que s’aplicaran en l’àmbit de l’actual procés de modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de la Via Pública que s’està duent a terme.

L’acord plenari contempla la proposta de modificació de la Mesa de Treball de l’ocupació de la Via Pública, creada per la Regidoria de Comerç a l’efecte de participar en el procés de modificació de l’ordenança reguladora d’aquest espai, que passarà a estar presidida per l’alcalde. A més, s’amplia la presència d’altres departaments municipals i es modifica el dret de vot d’alguns membres per fer-la més representativa.

En l’actualitat la citada Mesa de Treball està formada per associacions de comerciants i hostaleria, representants dels grups polítics, associacions veïnals del port i del nucli antic, Policia Local, tècnic d’Infraestructures, tècnica de Comerç i regidors de les àrees de Comerç, Turisme i infraestructures.

La nova ordenança contempla una disposició transitòria en la qual s’inclou el termini de temps que els establiments tindran per a la realització del canvi d’elements. I finalment quedava aprovat que el Departament d’Infraestructures notifique la paralització del Decret de desmunt dels tancaments previst per al 31 d’octubre, ja que aquest queda subjecte a l’aprovació i posada en vigor de la nova ordenança reguladora de l’Ocupació de la Via Pública.

Pin It on Pinterest