Select Page

Ahir a la vesprada, la Sessió Plenària ordinària del mes de gener debatia, al punt quart, l’admissió a tràmit de l’alternativa tècnica presentada per l’Urbanitzador del Sector Montahud, l’objectiu del qual és accelerar la legalització de l’activitat que en este sector es duu a terme des de fa més de 25 anys. Una proposta que va comptar amb els vots favorables de la totalitat de partits presents al Ple.

En el transcurs de l’exposició i el debat del punt, l’edil d’Urbanisme, Jose Orozco explicava els motius que han portat l’urbanitzador a sol·licitar una modificació puntual del PGOU del 1982. “La voluntat de l’urbanitzador és no esperar a l’aprovació definitiva del Pla General per desenvolupar el Sector Montahud”.

Motius que no són altres que tirar endavant un projecte que pretén desenvolupar i consolidar les indústries de la zona, unides i constituïdes en agent urbanitzador del Sector Montahud. “Esta via paral·lela al desenvolupament del nou PGOU s’obri perquè el Pla General ja està avaluat ambientalment i este és el paraigua perquè puguen adaptar-se a la Fitxa de gestió de la versió definitiva del Pla General Estructural”, apuntava l’edil d’Urbanisme”. “És una alternativa avalada legalment i l’Ajuntament li donarà suport”; declarava Jose Orozco.

Orozco va voler ressaltar que “una de les qüestions positives d’este procés és que hi ha un interès general molt important. 3.500 metres quadrats per albergar l’Eco Parc i la construcció del qual podrà anar avançant per la disponibilitat dels terrenys”.

Tot i comptar amb el vot a favor de tots els grups, el punt va comptar també amb les crítiques del Partit Popular, que va acusar l’Equip de Govern de “endarrerir la solució als problemes plantejats per l’agent urbanitzador”. Crítiques que aturava l’alcalde, Jaume Llinares indicant, “es pot seguir buscant qui té la responsabilitat que un Pla Parcial no isca, però la realitat és que estem ací buscant solucions per legalitzar la situació d’unes empreses que porten entre 23 i 25 anys lluitant per assolir-la”.

“Pensem que esta és una bona solució per legalitzar la situació i a més sense interès econòmic, ja que l’Ajuntament no percebrà ni un euro perquè ja es va fer fa 24 anys”; afegia l’alcalde, que recordava algunes de les circumstàncies que han impedit fins ara la urbanització del Sector Montahud, com ara l’aprovació de noves lleis referents al sòl durant este període.

“No hi ha hagut mai voluntat de parar el Sector però s’han donat diferents circumstàncies que no han ajudat a solucionar de manera ràpida la qüestió. Els propietaris són els veritablement interessats i l’Ajuntament els acompanyarà per intentar aconseguir la regularització d’aquesta zona. Esperem que este pas que han decidit prendre agilitze la solució”; concloïa l’alcalde, Jaume Llinares.

A més d’este punt de l’Ordre del Dia, el Ple aprovava per unanimitat la realització de correccions a la sol·licitud PERTE. Projecte per a la digitalització de les infraestructures hídriques del Municipi. Un projecte el cost del qual ascendeix a 3.162.000 €, dels quals l’Ajuntament ha d’assumir 900.000 €.

En aquest punt, el regidor d´Infraestructures i Cicle Hídric, Diego Zaragozí, apuntava que “l´Ajuntament s´adhereix a la petició d´ajuda que fa la concessionària, en aquest cas Aigües d´Altea, per a un millor control de les infraestructures hídriques”.

A més, també quedava aprovada per unanimitat la pròrroga del II Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones. Un pla el terme del qual estava fixat a finals de desembre de l’any passat i que es prorrogarà fins al 31 de desembre del 2024.

 

Pin It on Pinterest