Select Page

En
l’últim ple es va aprovar una ordenança per regular mesures excepcionals que
afectarien a l’abastament d’aigua, en el cas d’establir l’escenari d’emergència
per sequera, és a dir, la fase extrema o quarta.

A
dia d’avui, el context vigent és el d’alerta o fase tercera, just el que
precedeix a l’escenari d’emergència. Per tant, si no plou amb rigor d’aquí a
l’estiu previsiblement s’establirà l’estat d’emergència amb una elevada
probabilitat.

La
decisió d’aprovar l’ordenança per aplicar mesures excepcionals en cas de
sequera, s’ha pres per prioritzar l’abastament d’aigua potable. D’una banda,
per anticipar-se a possibles restriccions i evitar talls, davant d’un escenari
de dificultat i, d’altra banda, defugir l’alarma social que cita i fomenta el
Partit Popular que sí perjudicaria el sector turístic així com als residents
del municipi.

És
una eina que ens permetria anticipar-nos a mals majors, basant-nos en paràmetres
com el consum mitjà per abonat que s’estableix en 11.66 m3 / mes, el qual ens
serveix de referència per a establir mitjançant Decret la quantificació de
consum màxim per abonat. El que es pretén evitar són els abusos en el consum
dels recursos hídrics, que en alguns casos estan molt per sobre de la mitjana
aritmètica, com els casos intolerables de més de 100 m3 / mes d’alguns abonats
que evidencien el mal ús dels recursos hídrics per abastir subministraments que
no són bàsics. A partir de la xifra de referència aprovada per decret, es
procedirà a sancionar aquestos usos abusius que van en detriment de garantir el
subministrament per a usos bàsics de la població. Per a això es farà servir la
lectura del preceptiu cabalímetre homologat i s’establirà un període
d’al·legacions.

S’ha
pres aquesta mesura a Altea, a diferència d’altres municipis de la Marina
Baixa, que només es proveeixen d’aigua del Consorci, per què el nostre municipi
té la singularitat de proveir-se a través d’un sistema mixt, és a dir, de
diverses fonts hídriques que no totes són tan garants ni tenen un protocol de
sequera com el Consorci.

Lamentablement, la preocupació del Partit
Popular no és que es garantisca el subministrament d’aigua per a usos bàsics
dels veïns d’Altea a través de la conscienciació de l’ús racional d’aquest
recurs bàsic, com sí pretén aquest govern amb aquesta eina. “Nosaltres,
al contrari que el PP, tenim clar que no hem de permetre usos accessoris com
l’ompliment de piscines o el reg de grans superfícies enjardinades amb aigua
potable quan estem patint un període de sequera tan prolongat. Hem de
conscienciar els nostres conciutadans i les persones que ens visiten en època
estival de la necessitat de fer un ús responsable de l’aigua. Per això,
l’actitud del PP ens sembla absolutament irresponsable”.

Pin It on Pinterest