Select Page

Amb el propòsit de facilitar el control reglat de legalitat sobre les obres, usos de sòl o qualsevol acte de transformació urbanística sol·licitat pel promotor de les obres, amb caràcter previ a la seua realització, el departament d’Urbanisme ha posat en marxa la redacció d’una ordenança reguladora dels procediments d’autoritzacions urbanístiques; segons ha anunciat l’edil d’àrea, Jose Orozco.

“Amb esta nova ordenança es tindrà a disposició de l’Administració i els promotors una eina útil que s’encarregue de regular els diferents tipus de procediments reglamentats en l’actual marc jurídic, adaptat en aquelles qüestions que el legislador permet decidir a l’entitat local; com és en el cas del sòl no urbanitzable”. Ha explicat Orozco.

Com ha matisat el responsable municipal d’Urbanisme, “la futura Ordenança té per objecte la regulació de l’execució d’obres i altres actuacions urbanístiques, establint els procediments, amb la documentació i tràmits que són necessaris per a atorgar qualsevol tipus d’autorització urbanística, ja es troben subjectes a llicència urbanística, o, entren dins de l’àmbit de les declaracions responsables”.

“També s’analitzaran en la futura ordenança la regulació procedimental de les informacions urbanístiques, en el doble vessant: la d’informació urbanística general i l’especial de la cèdula de garantia urbanística, com a aspectes previs a l’atorgament de les autoritzacions urbanístiques, pròpiament dites”; ha afegit Jose Orozco.

L’edil d’urbanisme ha incidit que “abans de la redacció del document normatiu, s’ofereix la possibilitat a la ciutadania en general i als operadors d’estos procediments, en particular, de participar en la futura reglamentació i poden aportar suggeriments i propostes que vinguen a facilitar la gestió diària de l’urbanisme alteà “.

La participació podrà fer-se, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar del dia 15 de juny de 2021, mitjançant el formulari que es trobarà penjat a la pàgina web municipal en el següent enllaç: Sede Electrónica de Ajuntament d’Altea (sedelectronica.es)

Pin It on Pinterest