Select Page

Les obres del projecte Corredor Verd d’Altea s’han iniciat en el camí de Cap Negret  o també conegut com a camí Sant Tomàs. L’alcalde, Andrés Ripoll, ha explicat que s’ha començat en eixa zona “ja que havíem de sol·licitar permís a Costes per al que són les obres en tota la zona costanera de l’Olla. Ara ja tenim eixe permís si bé en el camí Cap Negret ja estan les obres quasi acabades”
El camí Cap Negret discorre des de l’antic Tapis junt amb el riu Algar fins a la nacional 332 passant per l’ermita de Sant Tomàs. Ripoll ha indicat que eixe vial serà de tràfic restringit “senyalitzat i l’accés de la qual únicament ho tindran permés els vehicles dels veïns. El recorregut està pensat per a ser d’ús de vianants, per a passeig o bicicleta i s’ha triat unes plaques d’entaulellat en compte d’asfalt per a distingir-ho d’un altre tipus de vials”. Per a l’alcalde, eixe canvi d’ús del camí “revalora les cases confrontants i els terrenys adjacents”. Tindrà a més nova il·luminació “i permetrà, una vegada realitzat la resta de la primera fase del Corredor Verd, anar passejant des del vaig poblar fins a l’antic quarter de Carrabiners situat en l’Olla”.
El Corredor Verd és un projecte del Pla PIP de la Generalitat Valenciana de quasi 1.500m. que enllaçarà amb altres i que suposa una aposta clara per la mobilitat perquè els vianants, persones amb mobilitat reduïda i ciclistes puguen discórrer sense traves per la costa.

Pin It on Pinterest