Select Page

Donen inici les obres del projecte de rebaix d’andanes per al tren Dual de la xarxa Tram d’Alacant en el baixador Cap Negret; motiu pel qual es fa necessari el tancament de l’baixador durant el transcurs de les obres, ja que no és possible la realització d’un baixador provisional segons informes tècnics de FGV.

Durant el període d’obres, previst en dos mesos, este baixador es mantindrà tancat als viatgers i els trens no efectuaran parada a ell. Atès que la majoria dels treballs són incompatibles amb la circulació ferroviària, amb l’objecte de mantenir el servei ferroviari, estos treballs es realitzaran en horari nocturn, entre les 22:30 i les 6:00 h.

Estos treballs requeriran d’ocupacions puntuals de la via pública, annexa a l’baixador per a l’emplaçament de maquinària i mitjans, per la qual cosa es recomana evitar en la mesura del possible l’ús del Corredor Verd a l’altura del baixador i el trànsit pel Camí Fondo si no s’és resident.

Pin It on Pinterest