Select Page

La ciutadania tindrà fins a l’11 de gener per a expressar la seua opinió sobre la futura normativa del Monument Natural

L’Ajuntament d’Altea, a través de la seua Regidoria de Medi Ambient i Participació Ciutadana, ha llançat una consulta pública prèvia a la redacció del Pla Rector d’Ús i Gestió del Monument Natural de l’Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret. Una iniciativa de participació per a conéixer l’opinió pública abans de fixar la normativa que regirà aquest espai natural.

“La cala del Soio i la seua rodalia tenen un gran interés científic i didàctic i un gran potencial d’ús. Per això, i per ser un aflorament volcànic únic en el territori valencià, el 13 de novembre de 2020 es va protegir amb la figura de Monument Natural per part de la Conselleria. Ara s’està redactant el PRUG, Pla Rector d’Ús i Gestió, que serà el que establirà el marc en el qual es duran a terme les activitats directament relacionades amb la gestió de l’espai protegit”, ha comentat el regidor de Medi Ambient, Jose Orozco.

“L’objectiu és obrir tràmit de consulta pública per a recaptar l’opinió de la ciutadania i de les persones i organitzacions més representatives afectades pel PRUG de l’Aflorament Volcànic i Platja Fòssil de Cap Negret, perquè expressen les seues opinions, suggeriments i observacions sobre les qüestions que han sigut indicades quant als problemes que es pretenen solucionar”, ha apuntat la regidora de Participació, Maria Laviós.

El formulari de participació es pot emplenar en la següent pàgina web: www.alteaparticipa.es a partir de dema, o en l’enllaç https://www.altea.es/es/concejalias/medio-ambiente/cap-negret/   i estarà vigent fins a l’11 de gener.

“Aquest document marcarà el que es podrà i no es podrà fer en l’àmbit del Monument Natural i per això volem comptar amb l’opinió de la major part de la societat. La setmana passada tota la corporació municipal va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits per a rescatar el Portet de L’Olla en la línia de preservar l’aflorament volcànic de la cala del Soio i ara s’inicia aquest procés o continuar avançant en la protecció de l’espai natural per a les futures generacions. Per això, anime a tots els alteans i alteanes a participar en aquesta enquesta”, ha finalitzat Jose Orozco.

Pin It on Pinterest