Select Page

  Per als estrangers empadronar-se només suposa avantatges


La regidoria de residents estrangers ha editat un fullet trilingüe en què es tracta d’implicar als estrangers que viuen a Espanya a la vida social d’este país, fomentant el seu empadronament i el cens de què puguen votar.


“La inscripció en el padró municipal dóna dret a l’educació, a la sanitat o al vot”, resa el fullet en anglés, espanyol i valencià. A més, són molts els jubilats que amb la seua inscripció en el padró es beneficien de descomptes en activitats per a la tercera edat.


La regidora de residents estrangers, Carolina Punset vol fer notar una novetat molt important que molts no saben i és que cada dos anys, l’Ajuntament s’ha vist obligat per l’INE a comprovar si els estrangers continuen vivint en la nostra localitat. Els envia una notificació advertint-los que han de confirmar-ho i “de vegades, i per errors en l’adreça de correu o altres problemes aliens a la seua voluntat com per exemple estar de viatge en el seu país d’origen, estan sent donats de baixa del padró sense el seu coneixement amb els problemes que això comporta”.


Així mateix, l’oficina del cens electoral ha manifestat, per un costat que els estrangers que vullguen votar en les pròximes eleccions municipals hauran de sol·licitar la seua inscripció en el cens abans del 31 de gener del 2011. Per un altre costat ha anunciat, que enguany i per primera vegada, s’està arribant a acords amb diversos països de Sud-amèrica perquè els ciutadans que porten residint ací més de 5 anys, puguen votar en les pròximes eleccions.

Pin It on Pinterest