Select Page

Durant la Sessió Plenària celebrada en el dia d’ahir, quedava aprovada per unanimitat de tots els grups polítics una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana i que té per objectiu permetre la regularització de la zona ampliada del Cementeri Municipal. Un tràmit que obliga a convertir en sòl dotacional el terreny que en el seu moment va cedir un particular, qualificat com rústic. A més, quedava aprovada la designació de representants de les associacions, del sector veterinari i el farmacèutic en el Consell Local de Salut; així com l’estudi de detall per a l’ordenació de volums en el Polígon Sierra Altea II, Illes I-2 i 6.


 Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, quedava també aprovada la modificació de la composició de les Comissions Informatives Municipals. Una modificació produïda per la reforma del Grup Municipal BLOC que ha passat de tenir 3 edils a 2, ja que Paca Sevila és des del passat Ple edil no adscrita. Des d’aquest moment les Comissions Informatives estaran formades per 3 edils del PSOE, 3 edils del PP, 1 del BLOC, 1 de CIPAL i un regidor no adscrit.
En el punt número 3 de l’Ordre del Dia es designava a Matias Guillén com a representant titular del sector farmacèutic del municipi en el Consell Local de Salut; a Juan Francisco Priego com a representant titular del sector veterianari i a Gloria Pérez Moreno –presidenta d’AECC- com a representant de les associacions locals relacionades amb el sector sanitari. Van resultar designats suplents Ángeles Lerma, Cristina Ortega i Dolores Gimeno, respectivament.
Els dos punts a tractar següents van resultar els de major debat, però finalment van comptar amb l’aprovació municipal. En el primer cas, la modificació puntual del PGOU, va recaptar els vots favorables de tots els membres de la Corporació Municipal. En aquest punt, el debat el van centrar la Portaveu del grup municipal socialista i edil d’Urbanisme, Verónica López i l’edil del PP, Miguel Ortiz. Ambdós van reclamar per als seus respectius grups un reconeixement a la labor duta a terme. Mentre que López acusava al PP de no haver complit amb l’acord que en el seu moment el propietari dels terrenys cedits va signar amb l’Ajuntament; Ortiz desmentia tal afirmació, indicant que el propietari no va voler que se li pagaren els terrenys sinó que volia sòl urbanitzable per a construir un habitatge als seus descendents. «Conveni que es farà efectiu en el moment que es pose en marxa el Pla Parcial Belles Arts», afegia l’edil popular i exalcalde. Des de l’actual equip de govern s’insistia que «el PP no va complir amb l’acord ni es pensava pagar al propietari, ja que a dia de hui seguim amb els tràmits de legalització del cementeri i cercant una manera de pagament a la persona que va fer un gran favor al poble d’Altea cedint els seus terrenys perquè es poguera seguir enterrant als nostres difunts».
També el punt 5, l’aprovació definitiva de l’estudi de detall per a l’ordenació de volums en l’àmbit del Polígon Sierra Altea II, Illes I-2 i 6, va generar un intens debat entre l’Equip de Govern i el principal grup de l’Oposició.
Es tractava d’un punt que arribava al Ple a instàncies d’un particular, concretament un constructor que ha dut modificada l’edificació que està executant sense haver sol·licitat una modificació del projecte. Segons explicava en el Ple l’edil d’Urbanisme, la construcció ha envaït part d’una parcel·la verda també propietat del constructor, que per motius tècnics del terreny no prevists en el projecte, s’ha vist obligat a modificar sense haver sol·licitat llicència per a tal modificació. «L’interés general que ens duu a l’aprovació de l’estudi de detall és que no es paralitzen uns habitatges que estan sent acabats i açò ens duga a una demanda per part del constructor, com ja va ocórrer en l’edifici Marabayu», comentava l’edil d’Urbanisme.
Per la seua banda, el Bloc justificava el seu vot en contra indicant que «es tracta de legalitzar una construcció quan ja està feta i no demanant la llicència quan tocava. Perquè no es va comunicar a l’Ajuntament la necessitat de modificació del projecte? Estem parlant de justificar un urbanisme i política de fets consumats, amb el què el BLOC no està d’acord».
Tampoc CIPAL va protegir la proposta i la seua representant, Carolina Punset argumentava: «estic segura que els meus socis de Govern estan defensant l’interés general, però des del nostre punt de vista l’interés general es defensa no permetent construccions no legals».
Des de les files del PP, Miguel Ortiz apuntava que «es pretén legalitzar un edifici que ha construït una part en zona verda. A açò el PSOE proposa que es canvie la zona verda de lloc perquè es puga legalitzar la construcció. Jo em pregunte, perquè abans quan es donava una situació d’aquesta índole i el PSOE estava en l’oposició, se’ns arribava a insultar i es deia que eren delictes econòmics i ara no». Finalment l’abstenció del PP i de Paca Sevila va permetre que els 8 vots favorables del PSOE i els 3 en contra de BLOC i CIPAL, portara a l’aprovació del punt.

Pin It on Pinterest