Select Page

Hui al matí ha tingut lloc la segona Sessió Plenària de l’Ajuntament d’Altea a la recent estrenada legislatura, després del Ple de Constitució, que ha iniciat de forma extraordinària amb el sorteig de components que formaran part de les eleccions generals el proper 23 de juliol. A continuació ha quedat aprovada l’organització municipal als seus diferents òrgans; periodicitat de convocatòries; assignació de personal eventual i retribucions, entre altres qüestions que afecten la gestió del Consistori.

Pel que fa a les Sessions Plenàries, estes continuaran celebrant-se cada darrer dijous de mes, a les 10:00h al Centre Social d’Altea.

Les comissions informatives passen a celebrar-se de divendres a dijous a partir de les 8:30h i són 5 les convocatòries de sessió.

Pel que fa al personal eventual són 7 les persones que assistiran a la Corporació Municipal; com així ho permet la Llei.

Pel que fa a les retribucions, estes han patit un increment del 6% respecte a les del 2019, destacant una pujada major per assistència a òrgans col·legiats, com són els Plens i les Comissions, per a aquells regidors que no tenen dedicació, ja que com s’ha comentat durant el debat, “estos regidors també fan una feina important i és digne que puge la quantia que perceben per això”.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc els dimarts, a les 9.00 hores, i els membres que formaran la Junta de Govern Local són: Deogracias Sánchez Alvado, Aurora Serrat Guarinos, Anna Maria Lanuza Berenguer, José Francisco Orozco Orozco , José Mª Borja Ivars, Josefa Victòria Pérez Llorens i Xelo González Ripoll.

I s’ha adonat del nomenament de titulars de les Tenències d’Alcaldia als regidors i regidores següents: Primera Tinència d’Alcaldia, Deogracias Sánchez Alvado; Segona Tinença d’Alcaldia, Aurora Serrat Guarinos; Tercera Tinència d’Alcaldia, Anna Mª Lanuza Berenguer; Quarta Tinència d’Alcaldia, Jose Francisco Orozco Orozco; Cinquena Tinència d’Alcaldia, José Mª Borja Ivars; Sisena Tinència d’Alcaldia, Josefa Victoria Pérez Llorens i Setena Tinència d’Alcaldia, Xelo González Ripoll.

 

Pin It on Pinterest