Select Page

El termini de redacció serà de 5 mesos i donarà peu a l’execució de l’obra valorada en 2,4 milions

Altea, 18 d’abril del 2024. El regidor d’Urbanisme, Jose Orozco ha anunciat l’adjudicació de la redacció del Projecte del Centre de Dia, per import d’una mica més de 82.000€ a Juan Fernández Del Campo Barbadillo. El termini de redacció serà més o menys de 5 mesos i donarà peu a l’execució de l’obra del Centre de Dia, valorada en 2,4 milions d’euros.

“L’any 2021 vam tenir la fortuna que El Botànic triara Altea per albergar este Centre de Dia, que té per objecte que les persones grans dependents puguen valdre’s per ells mateixos, podent romandre a casa seua, al seu entorn, fomentant un envelliment actiu i saludable; és a dir, és un centre d’autonomia que pretén que les persones grans no hagen d’anar obligades a residències”; ha explicat Orozco, que ha afegit que “a més recolza les persones cuidadores, que moltes vegades són els propis familiars, podent tenir un temps de conciliació i que a més els grans pernocten a casa seua i d’esta manera conservar els vincles amb els éssers estimats, beneficiant tant els majors com els familiars”.

La licitació va ser objecte de recurs per part del Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, i el TACR va resoldre que no estaven legitimats per interposar este recurs, però que ha provocat un retard de més de 2 mesos a la licitació.

L’avantprojecte guanyador destacava que l’edifici tinguera una visió d’atenció integral de la persona. Un avantprojecte que recull tant recursos socials com sanitaris; identificables amb facilitat i dissenyats segons una mobilitat reduïda, pèrdua d’habilitats o desorientació. “És per això que l´edifici es resol amb una sola planta assegurant l´accessibilitat de tots els recorreguts i l´absència de barreres arquitectòniques i amb una organització funcional clara i amable”. Ressalta Jose Orozco.

Segons les dades aportades pel responsable municipal d’Urbanisme, a l’edifici no s’hi instal·larà cap tipus d’energia fòssil. Serà de com a mínim consum ZERO i ZERO EMISSIONS. “Quan es realitze el projecte es comprovarà que el disseny arquitectònic i les instal·lacions permeten que l’edifici puga ser qualificat com a ENERGIA POSITIVA, és a dir, generarà més energia de la que consumeix”. Puntualitza Orozco, que conclou desvetllant que “part de la coberta serà vegetal i una altra part amb energia fotovoltaica i se li proporciona al centre unes condicions de ventilació i il·luminació natural jugant amb l’orientació i els buits en façanes que permeten més calor i llum a l’hivern ”.

“A poc a poc s’aniran comunicant els avenços del projecte i esperem que el desembre del 2025 l’edifici puga estar acabat”.

Pin It on Pinterest