Select Page

ASA PARKINGS S.L presenta un recurs de reposició contra l’acord plenari del 27 d’abril passat.

Hui al matí, l’Ajuntament en Ple ha desestimat les al·legacions formulades per la mercantil ASA PARKINGS S.L, anteriorment ASTERITA INVERSIONS, contra els acords plenaris del 27 d’abril i del 18 de maig en què s’aprova la caducitat de l’expedient de revisió d’ofici del contracte de concessió integral dels aparcaments a Altea i l’inici d’un nou expedient de revisió d’ofici per nul·litat del contracte.

Pel que fa al recurs de reposició plantejat per la mercantil, els serveis jurídics municipals han resolt desestimar-lo i el Ple, per unanimitat, ha ratificat aquesta desestimació. Un recurs i una resolució que seran traslladats al Consell Jurídic Consultiu de la CV perquè este puga emetre un nou informe, com ja va fer amb l’anterior expedient i que qualificava el contracte com a “lleoni i molt lesiu per als interessos del municipi”.

“És veritat que es tracta d´un procés embolicat i dilatat en el temps, però s´està complint escrupolosament el que marca la Llei de Procediment Administratiu”, s´ha assenyalat durant el debat del punt. Un debat on tots els grups polítics que conformen la Corporació Municipal -Compromís, PSOE, PP i VOX- han estat d’acord en la defensa dels interessos del municipi perquè Altea un dia tinga un servei integral d’aparcament d’acord amb els temps i les necessitats ciutadanes, sense haver d’abonar a la concessionària els més de 20 milions d’euros que reclama, a part dels 7 que ja se li han pagat i els 37 anys de vigència que queda a la concessió.

En altres punts de l’Ordre del Dia, el Ple ha aprovat de forma definitiva i per unanimitat el Pla Territorial Municipal d’Emergència, PTME; l’aprovació i l’exposició pública del Pla d’Actuació Municipal davant de Riscos d’Inundació, PAMRI i l’aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal Davant d’Incendis Forestals, PAMIF.

Uns plans que han comptat amb la col·laboració d’altres administracions a través de subvencions que han assolit la xifra de 25.000€ i que recullen els mitjans i recursos amb què es compta al municipi i accions a seguir davant de situacions d’emergència.

També ha quedat aprovada per unanimitat una modificació pressupostària de 8.600€ destinada als equips de manteniment de les cambres de control al municipi i una moció presentada per urgència per VOX en què les ajudes de 100€ als estudiants que han conclòs el Batxiller o cicle formatiu s’amplien també als estudiants de centres no públics. Una mesura que serà aplicada a la convocatòria del proper any per necessitat de canvi a les bases de la mateixa.

Pin It on Pinterest