Select Page

Conselleria adopta mesures cautelars de protecció preventiva els propers 3 anys per preservar l’espai durant la redacció del Pla.

El regidor de Medi Ambient, Jose Orozco, informava sobre la resolució emesa per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s’inicia la tramitació del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) i s’adopten mesures cautelars previstes a la Llei 11/1994 d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.

Unes mesures que passen per la protecció preventiva a l’àmbit de l’Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil, fins a l’aprovació del Pla Rector, per evitar el deteriorament dels valors. Comenta l’edil, que ha recordat que la denominació de Monument Natural va ser decretada el novembre del 2020 i administrativament el pas següent era desenvolupar el PRUG que ordenarà la gestió de l’espai natural així com les activitats i usos que s’hi podran desenvolupar.

“Des del dimecres dia 14 de juny, en què es publicava al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució, durant la tramitació del Pla Rector d’ús i gestió no podran realitzar-se en tot el seu àmbit territorial actes que suposen una transformació sensible de la realitat física i biològica que puguen arribar a fer impossible la consecució dels objectius del pla esmentat. Estes mesures cautelars tindran una vigència màxima de tres anys”. Ha assenyalat el responsable municipal de Medi Ambient en funcions.

Tant l’alcalde, Jaume Llinares, com Jose Orozco, agraïen a la Conselleria esmentada per la seua col·laboració, “sempre ha estat al costat dels interessos de l’Ajuntament i dels veïns d’Altea; així com també donem les gràcies a la Direcció General de Patrimoni i als diferents representants polítics, tant de govern com d’opsició perquè tots hem primat i defensat l’interès general en tot moment”.

Finalitzaven ressaltant “la lluita incansable dels veïns i la gran tasca de les Universitats i dels científics com el geòleg Alfonso Yebenes o el biòleg Joan Piera, que han sabut transmetre a la societat el gran valor ambiental i patrimonial de l’Aflorament Volcànic de la Cala del Soio”.

SONY DSC

Pin It on Pinterest