Select Page

En el matí del dilluns tenia lloc la constitució del Consell de Participació del Monument natural de l’Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret, baix la presidència de l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares.

La Conselleria de Medi Ambient va aprovar en novembre del 2020 la declaració com a monument natural l’Aflorament Volcànic de la Platja Fòssil de Cap Negret; fet que suposa un règim especial de protecció per a esta zona marítima terrestre de 10,76 hectàrees, i de 225 milions d’anys d’edat, que posa en valor aquest  enclavament únic al  territori, i que històricament ha estat reivindicat per la població alteana, en especial pels veïns de la zona.

En paraules de José Orozco, regidor de Medi Ambient “l’interés científic i didàctic d’aquest aflorament és certament molt elevat i el seu potencial d’ús per al desenvolupament local i l’eco-turisme és patent gràcies a la seua accessibilitat. Això fa que calga adoptar no solament accions de preservació per la importància científica, sinó també per a fer-lo valdre, atés que es tracta d’un geo-recurs d’especial interés i enorme potencial didàctic.”

El Consell de Participació del monument natural de l’Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret constituirà un òrgan consultiu, assessor i representatiu, i serà una via per a canalitzar les iniciatives dirigides a la gestió del monument natural. Estarà adscrit a la conselleria competent en medi ambient, com a òrgan col·legiat col·laborador i assessor d’aquesta conselleria en la gestió de l’espai protegit.

A més de la constitució del Consell, també s’ha instat a la redacció del pla rector d’ús i gestió (PRUG) de l’Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret, que haurà de considerar mecanismes de coordinació entre els diferents espais protegits del terme municipal, i que establirà, el marc en el qual es duran a terme les activitats directament relacionades amb la gestió de l’espai protegit.

Jaume Llinares, alcalde d’Altea, declarava que “el Consell de Participació està compost per membres d’estaments tant públics com privats, i que d’alguna manera estan vinculats a l’aflorament volcànic i a la platja fòssil del Cap Negret, per això he proposat que a la pròxima reunió assistisquen com a convidats els representants de l’associació de veïns de l’Olla – Cap Negret”.

 

Pin It on Pinterest