Select Page

El romanent de tresoreria permetrà construir nous nínxols en el cementeri, asfaltat i enllumenat de carrers o el canvi de gespa en el camp de futbol

L’Ajuntament d’Altea ha celebrat aquest matí el seu plenari ordinari d’abril, en el qual s’ha aprovat una modificació de crèdit de 2.395.676,49 € del romanent de tresoreria, per a posar en marxa diferents projectes i cobrir les atencions i necessitats de la població.

Després de la liquidació del 2021, el romanent de teoria ascendeix a 4.017.802 € i, tal com marca la normativa, és possible la seua utilització mitjançant modificacions pressupostàries per a actuacions dins de l’anualitat.

El Consistori invertirà 780.000 € per a la renovació i asfaltat de carrers i camins; 300.000 € en la construcció de nous nínxols en el cementeri; 202.831 € per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol; 167.985 € per a l’enllumenat públic; 92.000 € per a reparacions en el Centre Social i; moltes altres més actuacions de millora d’infraestructures i serveis. A més, s’invertiran 412.000 € en el pagament de sentències i a reduir el deute municipal.

“Aquest Ajuntament segueix una política austera, que compleix el seu objectiu de reduir el deute municipal i ha d’exercir el pagament de sentències i préstecs que venen de fa anys. Som cautelosos amb la despesa, però davant el romanent de tresoreria invertim en millores urgents, en realitzar projectes per a les persones, per a tots els alteans i alteanes”, ha comentat la regidora d’Hisenda, Xelo González, davant la votació d’aquest punt que ha tirat avant, amb el vot a favor de Compromís, PSOE i Altea amb Trellat i l’abstenció de Partit Popular i Ciutadans.

El plenari ha aprovat també, amb l’abstenció del Partit Popular, declarar la caducitat de l’expedient Revisió d’Ofici Concessió Administrativa, per a la gestió integral del Servei Públic d’Aparcaments d’Altea, conservant totes les actuacions realitzades en l’expedient –perquè no resulten afectades per la demora– i, iniciar un nou procediment de revisió d’ofici amb vista a la nul·litat total o parcial de l’Acord del Plenari de 26 d’abril de 2000.

El Consistori portarà al pròxim plenari el nou procediment, per a traslladar aquest expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. En els últims mesos, l’Ajuntament ha mantingut diferents reunions amb els responsables de l’empresa concessionària, Asterita, amb la finalitat d’arribar a un acord i després d’aquestes s’ha determinat alçar aquest expedient al Consell Jurídic.

L’empresa, a la qual li queden trenta-huit anys de concessió, reclama quasi 15 milions d’euros a l’Ajuntament, en concepte dels cotxes depositats en la reguarda. Una demanda que no es considera justificada, perquè són els propietaris els qui haurien de pagar pels seus cotxes, i que es considera lesiva per als interessos de l’Ajuntament i els ciutadans. A més, la companyia va incomplir els termes del contracte, com és la construcció de cinc aparcaments quan només va realitzar un.

“Considerem abusiva i lesiva aquesta demanda, i com que per una qüestió de terminis hem de tancar l’expedient, així ho farem per a tornar a obrir-lo. A més, seguint les indicacions del gabinet jurídic, traslladar-lo al Consell Consultiu, perquè valore a la situació”, ha comentat Diego Zaragozí, regidor d’Infraestructures.

En matèria d’urbanisme, s’ha donat llum verda al conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’ Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l’Ajuntament d’Altea, per a la cessió dels drets de tanteig i retracte dels habitatges de protecció públiques amb una duració de quatre anys.

“Es tracta de prorrogar el conveni que ja tenia l’Ajuntament amb la Conselleria, que abans es prorrogava any a any, per quatre anys per a continuar treballant per a ampliar el públic d’habitatges a la disposició de la ciutadania”, ha explicat Jose Orozco, edil d’Urbanisme.

Altea comptarà amb un Consell de Policia Local, tal com marca la normativa per a cossos de més de 15 agents. Un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu i no decisiu, i consegüentment, desenvoluparà funcions d’informe, consulta i proposta. Aquest consell estarà format per l’alcalde o la persona qui delegue com a presidència, el cap del cos i per policies locals pertanyents a les organitzacions sindicals més representatives en la Corporació Local.

A més, s’han aprovat la sol·licitud de distincions i condecoracions, per la Generalitat Valenciana, als membres del Cos de la Policia Local d’Altea. Els agents condecorats seran: Pedro Juan Cabrera Ivars, Francisco Ramos Rodríguez, Emilio Nicolás Rafael, Mariano Morante Moliner, Jose Manuel Martín Meliá, José Mora Gil, Raquel González Alonso i Antonio Iborra Gadea. També, s’atorgarà el diploma per jubilació a Leonor Gomis Novella. “Volem donar l’enhorabona a tots els agents, i agrair-los els anys de servei prestat al poble”, ha declarat el regidor de Seguretat, Miguel de la Hoz.

En la sessió de hui no ha prosperat la moció presentada pel Partit Popular, per a instar a la Generalitat que no s’aprove la taxa turística. Aquesta moció ha obtingut els vots a favor de Partit Popular i Ciutadans  i el vot en contra de Compromís, PSOE i d’Altea amb Trellat.

“La taxa turística és hui dia una proposició de llei que pot ser modificada, i que en cas que s’aprovara, no hauria de posar-se en marxa fins a 2024, amb moratòria d’un any. Per la qual cosa, considerem que és prompte per a debatre aquest tema. A més, la taxa turística és una cosa que aplicarà cada Ajuntament si així ho considera, i el PP amb aquesta moció només vol llevar aquesta llibertat als Consistoris. La taxa funciona en 21 dels 30 països europeus, i no hi ha cap estudi que prove que disminueix l’afluència de turisme, sinó que aporta recursos per a millorar-ho, per la qual cosa seria beneficiosa per a Altea. Però quan arribe el moment, que puguem tindre la llibertat de votar i decidir si volem aplicar-la o no”, ha finalitzat Xelo González, regidora de Turisme.

Pin It on Pinterest