Select Page

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural posa a disposició dels agricultors el producte necessari per combatre els vectors de Xylella fastidiosa. Aquest tractament es podrà recollir a la Cooperativa Agrícola d’Altea en l’horari d’obertura del magatzem agrícola.

El producte fitosanitari que es repartirà és lambda cihalotrin 10%, a raó de 200 cc / hectàrea, en envasos de 250cc i d’1 litre, per als cultius d’ametller i olivera que es troben en el municipi d’Altea. A més d’això, a aquells agricultors que tinguen una parcel·la a la zona infectada, si presenten la notificació de la Conselleria, se’ls podrà proporcionar producte per un altre tipus de cultius com fruiters, cítrics, vinya i erms.

En compliment del RD1311 / 2012, només podran subministrar productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris. En el cas que el lliurament es realitze a nom d’una persona jurídica o del titular d’una explotació, qui reba el producte ha d’acreditar que posseeix autorització o poder d’aquesta persona o titular d’explotació per actuar i efectuar la recepció en nom seu. També cal conèixer el polígon, parcel·la i superfície del camp on s’aplicarà el producte.

La Conselleria informarà del moment òptim en el qual els agricultors han de fer el tractament.

Pin It on Pinterest