Select Page

Ahir es va celebrar el Consell Escolar Municipal, encapçalat per la regidora d’Educació, Vicenta Pérez, i amb la presència dels membres del consell més tots els equips directius dels centres educatius públics d’Altea d’educació infantil, primària i secundària, AMPES a més d’una representació de regidors dels diferents partits polítics amb representació al Consistori alteà.

Entre altres punts destacats, a la reunió es van triar els dies no lectius per al pròxim curs escolar 2017-2018. En aquest cas seran els dies 7 de desembre de 2017, 29 de gener de 2018 i el 30 d’abril de 2018. Estos dies es sumaran als declarats com a festivitat local que seran el 25 i 26 de setembre de 2017, a més dels dies ja coneguts com a festivitat nacional i autonòmica.

A més, durant la reunió es va obrir un torn de paraules per a comentar per part de tots al respecte de la implantació del projecte de la Jornada Contínua, que recordem té una vigència de 3 anys, i que ha estat valorat globalment com a positiu per totes les parts i, es van comentar diversos assumptes que podrien ser objecte de millora de cara al pròxim curs.

Un altre dels temes destacats de la reunió va ser la posada en marxa per part de les Regidories de Benestar Social i d’Educació del Primer Programa Municipal sobre Assetjament Escolar, que s’ha desenvolupat en aquest curs. Es van donar les opinions a fi de poder valorar si es continua amb ell i la regidora d’Educació va sol·licitar, tant als directors dels CEIPS i IES com a les AMPES, que li remitisquen un informe amb allò que consideren per a tindre-ho en compte alhora de poder prendre una decisió.

Pin It on Pinterest