Select Page

La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, ha visitat el Molí dels Moros on està portant-se a terme la segona fase dels treballs d’excavació d’esta construcció medieval per part de l’empresa especialitzada en arqueologia, Alebus S.L.

‘’La intervenció s’ha centrat en l’excavació del cup o pou cilíndric que s’ha excavat a la part de dalt, ple en la seua totalitat amb els enderrocs de l’enfonsament d’una de les parets laterals de l’estructura de la bassa’’, ha informat Orozco. A més, l’actuació ha permès finalitzar la documentació de l’edifici.

Eduardo López Seguí, responsable d’Alebus S.L, ha detallat les característiques del molí, una construcció rectangular irregular amb una superfície de 41.5 m2. ‘’Es tracta d’un molí de dues moles alimentat per un cup cilíndric relacionat amb una bassa. Conserva la totalitat dels elements característics d’aquest tipus de construccions, destacant el bon nivell de conservació general’’.

Imma Orozco ha recordat la primera actuació portada a terme en el molí l’any 2015. En primer lloc es va apuntalar l’estructura principal, el que va possibilitar abordar l’excavació de manera segura i preservar la coberta. L’actuació va permetre documentar, tant la zona corresponent a l’edifici principal com els dos cacaus, podent comprovar que el molí estava en ús en època baixmedieval.

La realització de les dues campanyes d’excavació serviran, d’una banda, per conèixer amb detall aquesta singular construcció i, de l’altra, per obtenir les dades necessàries per a la redacció del projecte de restauració i posada en valor per part d’arquitectes especialitzats en patrimoni històric.

Imma Orozco ha destacat el compromís de l’equip de govern ‘’per la recuperació del nostre patrimoni històric, en molts cassos oblidat i en estat d’abandonament. El Molí dels Moros, declarat Bé Immoble de Rellevància Local, és una de les construccions tradicionals més característiques de la nostra població, un monument de gran valor patrimonial a l’hora de conèixer la cultura d’aprofitament dels recursos hídrics a Altea’’.

Pin It on Pinterest