Select Page
  • El termini per a presentar la documentació per a participar en Alteatre finalitza el dia 7 d’abril de 2015 a les 14:00 hores

L’Ajuntament d’Altea, conjuntament amb el grup de teatre local Pla i Revés organitzen, per tercer any, la mostra de teatre amateur Alteatre, que es realitzarà els pròxims dies 4, 11 i 18 de juliol, en el parc de l’Aigua d’Altea, a les 21 hores.

Marga Riera, edil de Cultura, ha presentat les bases per a participar en aquesta tercera edició, al costat de Joan Carratalá, president de Pla i Revés.

Com l’edil explicava, ‘’podran participar tots els grups de teatre no professional que ho desitgen’’. Així mateix, afegia l’edil, ‘’les obres que es presenten a la mostra han de tenir una durada que podrà oscil·lar entre els 75 i els 100 minuts’’. Riera indicava també que ‘’el termini per a presentar la documentació per a participar en *Alteatre finalitza el dia 7 d’abril de 2015 a les 14:00 hores’’.

S’atorgarà un primer premi dotat amb 800 euros, dos premis de 500 € cadascun. Així mateix, es lliuraran esments al millor espectacle, adreça, escenografia i interpretació femenina i masculina.

Així mateix, i com s’indica en les bases, l’organització posarà a la disposició dels grups participants un escenari de 8m x 6m, amb una altura de de 0,80 m. En el cas de muntatges de major complexitat, els mitjans seran a càrrec del grup seleccionat.

El jurat; que determinarà els tres grups participants, així com els grups suplents que estime oportú; estarà format per l’alcalde d’Altea, l’edil de Cultura, un representant designat per la Federació Valenciana de Teatre Amateur, dos representants del món de la cultura de reconegut prestigi, tres membres del grup de teatre Pla i Revés i un tècnic de l’Ajuntament d’Altea, que actuarà com a secretari.

A més, el públic assistent participarà puntuant d’1 a 10 cada representació que es donarà a conèixer en la clausura com a “Premi del Públic al Millor Espectacle”.

D’altra banda, la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana lliurarà una subvenció addicional a cadascun dels grups actuants que es troben federats i al corrent de les quotes i obligacions amb aquesta Federació.

Els grups que desitgen participar hauran de lliurar la següent documentació, que serà obligatòria i excloent. La sol·licitud signada pel representant del grup i fotocòpia del seu DNI; la relació nominal d’actors i una declaració jurada de la seua no vinculació professional al món del teatre; la trajectòria del grup en els últims tres anys; l’exemplar o còpia íntegra de l’obra o guió amb que es desitge participar, així com una síntesi, d’entre 1 i 2 folis de la mateixa; el dossier de l’obra amb el repartiment, l’adreça, el muntatge i la durada de la mateixa així com la fitxa tècnica de l’obra; el DVD amb la representació completa de l’obra; retallades de premsa, fotografies, crítiques o qualsevol documentació que estimen oportuna; la fotocòpia del registre legal de l’associació i el CIF i l’autorització de la SGAE, solament exigible als grups seleccionats.

La sol·licitud i la documentació que l’acompanye haurà de dirigir-se a l’Ajuntament d’Altea, en la plaça de José María Planelles, nº1, 03590 d’Altea. Amb la indicació de ‘’III Mostra de Teatre Amateur Alteatre’’.

La clausura i lliurament de premis se celebrarà el dissabte, dia 25 de juliol de 2015, amb una representació a càrrec del grup local Pla i Revés.

Pin It on Pinterest