Select Page

L’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, i el Director Gerent de l’Institut
Valencià de l’Edificació, Luis Esteban Domínguez, van inaugurar les
Jornades de presentació de la iniciativa, “Rehabilitació: Més qualitat
en el teu habitatge”.

Miguel Ortiz, va considerar molt
oportunes les jornades, ja que “estem involucrats en la revisió del Pla
General d’ordenació Urbana, en el qual estem dissenyant el model de
ciutat que volem i que podem aconseguir. En definitiva, dissenyar un
model de convivència”, destacant que “la construcció, en un futur
immediat, ha de tenir més importància de la qual té actualment en el
desenvolupament econòmic del nostre poble”

Pel que fa a la
revisió del PGOU, Miguel Ortiz va exposar algunes dades d’interès, “dels
2,5 milions de metres quadrats de sòl urbanitzable residencial que hi
ha a Altea, la Generalitat Valenciana ens recomana, en el seu document
de referència, que solament hi haja 669.000 metres quadrats, davant la
qual cosa, l’Ajuntament justificarà unes xifres més raonables,
situant-les entre 1 i 1,5 milions de metres quadrats”. Per tot açò, “La
forma de donar-li un valor afegit al sòl i als habitatges que es van a
poder construir a Altea, és precisament l’objecte d’aquesta jornada: la
qualitat, tant de disseny de l’edificació, com d’estalvi energètic,
sostenibilitat i accessibilitat. Tot açò, amb l’objectiu de no perdre
riquesa i que la qualitat vaja implícita en la marca “Altea”, malgrat
reduir el sòl urbanitzable”. Per açò, segons Ortiz, “en la nova etapa,
tant inversors, constructors, tècnics i clients han de demandar majors
criteris de qualitat”.

Per la seua banda el Director Gerent de
l’Institut Valencià de l’Edificació, Luis Esteban Domínguez va anunciar
que “abans de finalització d’any el IVE presentara una guia en la qual
s’arreplegaran les actuacions realitzades a la Comunitat en centres
urbans, amb els nous criteris de qualitat, tant en la rehabilitació com
en habitatge nou. Esteban va posar com a exemple a Altea, “un poble que
ha sabut salvaguardar el seu patrimoni urbanístic i fer-ho amb criteris
mediambientals”. Luis Esteban considere que és clau “fer participes de
la idea de qualitat en l’habitatge als ciutadans perquè després tinga
èxit en el mercat”, i va ressaltar que la Comunitat Valenciana ha sigut
la primera a crear una marca dels edificis responsables, PdC, Perfil de
Qualitat, on es distingeix els habitatges sostenibles, pel seu estalvi
energètic, eliminació de barreres, profit de l’espai, protecció enfront
del soroll, i protecció mediambiental. També el IVE ha engegat una
pàgina web destinada a informar als ciutadans sobre com triar o millorar
el seu habitatge, en:

www.calidadentuvivienda.es

Finalment,
l’Alcalde va anunciar la signatura d’un conveni entre l’Institut
Valencià de l’Edificació i l’Ajuntament d’Altea per a difondre els
objectius de les jornades, la qualitat de l’habitatge,: informar als
ciutadans sobre els beneficis que té la rehabilitació d’edificis i
habitatges, i la creació d’un certificat de perfil de qualitat per als
habitatges nous o rehabilitades.

Pin It on Pinterest