Select Page

En el marc de la revisió del Pla General en el qual està immersa la Regidoria d’Urbanisme d’Altea, s’ha realitzat una Jornada de Participació Pública. L’objectiu primordial era que els veïns del municipi poguessin participar i definir com els agradaria que anés l’àrea de Cap Blanc, àrea que, per les seves característiques, constituïx un reducte de gran valor i complexitat funcional: inclou façana marítima, recursos hídriccs (el Barranc dels Arcs), zona industrial en la seva façana a la CN-332 i caràcter agrari. 
La Jornada ha estat dirigida a tots aquells veïns interessats en el municipi, però en particular als residents en l’àrea, havent participat en la convocatòria 60 persones. Ha tingut un enfocament eminentment pràctic amb interessants dinàmiques de grup i existeix un informe d’avaluació de resultats que es pot consultar en la pàgina web de l’Ajuntament d’Altea. 
Amb la jornada s’ha pretès desenvolupar i concretar possibles actuacions i estratègies per a la planificació de Cap Blanc i promocionar i fomentar la participació ciutadana. Cap destacar que tots els participants han reconegut l’elevat valor ambiental de la zona. Així mateix és resenyable que totes les propostes més votades entre els assistents giraven entorn de la conservació i millora de l’entorn i medi ambient existent, posant especial èmfasi en la disminució del tràfic rodat, la neteja i regeneració paisatgística, la creació de corredors verds i la preservació del caràcter i la identitat agrària de la zona. 
“En les últimes dècades s’ha reduït l’urbanisme a urbanitzar. No obstant això, l’urbanisme suposa abans de res i per sobre de tot, ordenar el territori, ser capaç de donar-li usos alternatius al residencial, que ho posin en valor, en lloc de destruir-lo” ha assenyalat la regidora d’Urbanisme Carolina Punset 
“Els resultats de la Jornada són molt clars, els veïns han apostat clarament per la conservació, la regeneració paisatgística i la preservació. M’assec protegida per ells i comparteixo la seva opinió majoritària ja que considero essencial per al futur d’Altea fugir del model de blocs i edificis que tant dany ha fet a la primera línia del nostre municipi” ha conclòs la regidora de CIPAL.

Pin It on Pinterest