Select Page

“En cap cas es prohibeix la construcció sinó que es limiten els abusos”

Amb la incorporació de Carolina Punset a la regidoria d’Urbanisme en l’Ajuntament d’Altea, s’ha engegat una bateria de modificacions de les ordenances urbanístiques més permissives d’Altea.
Per a explicar estàs i altres qüestions, la regidora va procedir a reunir-se amb autònoms del sector de la construcció en la casa de cultura del nostre municipi.
Amb aquestes modificacions la regidora assenyala que “en cap cas es prohibeix la construcció, sinó que simplement es posen límits a determinats abusos que s’han vingut produint en els últims anys i han donat lloc a vertaderes aberracions urbanístiques, com per exemple, l’excavació salvatge que existeix a Altea Hills visible des de qualsevol punt del municipi”.
Carolina Punset afig: “em consta que se’ns està acusant de paralitzar l’activitat constructiva. vull desmentir-ho rotundament”.
 Enfront d’aqueixes manifestacions la regidora aporta, com a dada objectiva, que només en la primera quinzena de novembre s’han atorgat més de 10 llicències d’obra. Així mateix indica que es poden tramitar llicències d’edificació en tota la serra d’Altea sempre que els projectes s’adapten a la nova normativa aprovada pel ple.
“Les mesures aprovades en cap cas impedeixen obtenir llicències sinó que estan encaminades exclusivament a evitar la tala indiscriminada d’arbres en les parcel·les, limitar les altures de les edificacions, les excavacions i farciments, posen límit a l’altura dels murs i es defensa el model d’habitatge unifamiliar enfront de l’agrupació d’edificis que assola el municipi. No té sentit que tots ens queixem dels abusos urbanístics que s’han produït en el nostre terme municipal i que quan es pose remei a açò ens queixem.” concloc la regidora de Cipal.

Pin It on Pinterest