Select Page

La brigada de Biodiversitat de la Conselleria desenvolupa esta labor per mitjà de l’extracció manual de la planta Hydrocotyle Verticillata. Esta espècie és la primera vegada que es detecta en tota la Comunitat Valenciana i es desconeixen els llits per què ha arribat fins a Altea perquè és originària de regions tropicals. Des de la regidoria de Medi Ambient, Jaime Sellés, ressalta la perillositat d’esta espècia “que si bé no està prevista en la legislació com a planta invasora, el seu comportament és perillós suposant el desplaçament d’espècies autòctones per mitjà d’un ràpid creixement, així com el deteriorament de qualitat de l’aigua per reduir el seu oxigenación”.


Les espècies invasores modifiquen l’estructura i funcionament dels nostres ecosistemes comprometent la viabilitat de les espècies autòctones i generant una important pèrdua de biodiversitat. Per esta raó, són molt importants les tasques de seguiment i eradicació de les dites espècies, igual que les labors d’educació i conscienciació de la ciutadania per a l’adequada utilització d’espècies potencialment invasores, ja que en molts casos es tracta d’espècies vegetals utilitzades en jardins particulars.

Pin It on Pinterest