Select Page

La regidoria de Comerç ha reforçat els servicis que es presta per a tots aquells que estan en situació de desocupació. Este servici de formació i ocupació de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) compta ara amb un nou tècnic agent d’ocupació i desenvolupament local des del passat mes de novembre gràcies a l’obtenció d’una subvenció del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF). El regidor delegat, Miquel Zaragoza, ha comentat les importants millores que s’han aconseguit amb esta nova incorporació i amb la col·laboració permanent entre el SERVEF i l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament que se centren sobretot en majors resultats i més atenció al demandant d’ocupació.
Les tasques que en l’actualitat s’oferixen són les de la informació de les funcions i servicis del SERVEF i del Servici Públic d’Ocupació Estatal (abans INEM); el foment de l’aplicació telemàtica AutoSERVEF amb la que el codi DARDE (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació), els desocupats poden accedir a les seues dades i ofertes d’ocupació online; tramitació d’ofertes i demandes a través de la gestió de la Borsa d’Ocupació; informació de l’oferta de formació professional; entrevistes i assessorament en itineraris formatius i laborals. Així mateix, i per als que desitgen tramitar ajudes per a contractar treballadors, s’oferix informació al mateix temps que s’explica la tramitació de les subvencions per a la creació i la millora d’empreses i per a projectes empresarials. La pàgina web de l’Ajuntament, www.altea.es, permet la difusió relativa a la informació i documentació relacionada amb la formació professional, la creació d’empresa i ocupació.
Des de la incorporació d’este nou servici, s’han atés 142 consultes relacionades en la majoria sobre ofertes d’ocupació i ajudes per a l’autoocupació com el pagament únic de la prestació econòmica per desocupació, bonificació de les quotes de la Seguretat Social i alta com a treballador autònom. Registrar-se en la borsa d’ocupació és gratis i sense compromís, es pot realitzar presencialment en l’oficina de l’AEDL o per correu electrònic a Altea.adl@cv.Gva.es. Les dades del balanç d’esta borsa creada en 2008 indiquen que el 75% dels desocupats procedixen dels sectors de la construcció i hostaleria o turisme.
Quant a projectes empresarials assessorats, la majoria estan relacionats amb l’enginyeria naval; neteja i atenció domiciliària; teràpies naturals i tractaments corporals; artesania i ceràmica; mecànica de vehicles; comerç electrònic i agència d’assegurances. De la mateixa manera, s’ha prestat atenció al col·lectiu de persones desocupades amb minusvalidesa.

Pin It on Pinterest