Select Page

De l’1 d’octubre al 2 de novembre estarà obert el termini per a materialitzar la sol·licitud d’ajudes econòmiques per a la compra de llibres i material escolar; així ho han indicat la regidora d’Educació, Pepa Perles i l’edil d’Hisenda, Eloy Hidalgo que han comunicat que els requisits que cal complir per a realitzar la petició a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà municipal és estar empadronat a Altea, acudir a un col·legi públic del municipi i aportar la factura de compra dels llibres en un establiment alteà.


Segons les dades aportades per la responsable municipal d’Educació, les ajudes convocades són per a alumnes d’Infantil, i Educació Secundària Obligatòria, “ja que el Bonollibre de la Generalitat ja cobrix les ajudes a l’Educació Primària”. “Els alumnes d’Infantil que no utilitzen llibres, per a optar a les ajudes, hauran de presentar el justificant del banc on s’haja ingressat els diners per al material escolar”, afig Pepa Perles.


Com a novetat en la sol·licitud, el model inclourà tots els fills del sol·licitant, no serà necessari omplir una instància per cada fill que es tinga i “després del termini de presentació de la instància s’obrirà un nou termini de 10 dies per a esmenar qualsevol error que continga la mateixa”, ha puntualitzat la responsable municipal d’Educació.


Per la seua banda, Eloy Hidalgo parlava de la baremació i requisits que han de complir els sol·licitants perquè els siga concedida l’ajuda. “Per a sol·licitar l’ajuda, fonamentalment, els requisits seran dos, que estiguen empadronats a Altea i que presenten les factures degudament omplides -han d’aportar un titular i el CIF de l’establiment alteà on s’hagen adquirit”, puntualitza Hidalgo.


“També els sol·licitants hauran de firmar una autorització a l’Ajuntament per a demanar les dades de l’Agència Tributària per a conéixer les dades de renda i saber si complixen els barems necessaris per a optar a l’ajuda. Si hi ha famílies monoparentals han de justificar esta situació”, detalla el Regidor.


Eloy Hidalgo ha comentat que el barem que es va a utilitzar és el que marca la IPREM, Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, que enguany està en 6.326€. “Llavors tots aquells que no tinguen la renda familiar superior a l’IPREM l’Ajuntament subvencionarà la despesa total de la compra de llibres. En el cas que la renda supere l’IPREM però no en dos vegades, se li subvencionarà al primer fill el 50%, al segon fill el 60% i al tercer el 70%”, exposa el responsable municipal d’Hisenda; i, per a famílies la renda del qual supere dos vegades l’IPREM, no es poden acollir a les dites ajudes.


Des del consistori s’ha destinat una partida de 50.000€ per a cobrir tals subvencions. Respecte a esta partida, l’edil d’Hisenda ha incidit que és una partida inferior a la de l’any anterior però que cobrix les necessitats; “cap sol·licitud que complisca els requisits que marquen les bases es va a quedar fora de la subvenció”, ha matisat Hidalgo.


 Segons les dades aportades per l’edil d’Hisenda, l’any passat van ser més de 400 les ajudes que el consistori va concedir per a la compra de llibres.


 

Pin It on Pinterest