Select Page

La implantació del porta a porta i els contenidors marrons al nucli antic està previst per a finals d’any o principis del 2025.

L’Ajuntament d’Altea ha rebut una subvenció de 675.000€ de la Generalitat, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a la implantació de noves recollides separades, especialment la de bioresidus; així ho informen l’edil de Medi Ambient Jose Orozco i la regidora d’Escena Urbana, Aurora Serrat.

Com han exposat els regidors, els bioresidus domèstics són els residus orgànics biodegradables d’origen vegetal o animal, susceptibles de degradar-se biològicament, generats a nivell domiciliari i comercial. Uns bioresidus que ocupen pràcticament el 50% d’una bossa d’escombraries d’una casa, per tant, si es recullen de manera selectiva, es contribueix notablement a la millora de la gestió dels residus; un dels eixos d’actuació de l’estratègia “Altea Zero Emisions”.

Jose Orozco recorda que “la normativa estatal i autonòmica obliguen a assolir una mitjana de recollida selectiva del 55% el 2025, un 60% per al 2030 i del 65% per al 2035; unes xifres que Altea aspira fins i tot a superar seguint les indicacions del Pla de Residus que va aprovar el Ple de l’Ajuntament el passat octubre”. “A Altea, encara que és veritat que cada vegada es recicla més, estem en un percentatge del 22%, que és totalment insuficient amb el sistema de recollida actual i amb la recollida selectiva del bioresidu, que en este moment no s’està duent a terme, aquest percentatge pot augmentar notablement”; ha postil·lat el responsable municipal de Medi Ambient.

Per part seua, l’edil d’Infraestructures i responsable de l’Empresa Pública, Aurora Serrat, ha explicat que el Pla Local de Residus és el document referència en la recollida de residus per als propers 10 anys i a més de repercutir en la sostenibilitat ambiental, actua a l’econòmica també. “Tot el que no portem a la planta de Campello, no només no es paga a 103€ la tona, sinó que hi ha un retorn econòmic com es produeix per exemple amb el cartró, que es va pagar el passat any a 15€ la tona o els envasos a 29€ la tona; per això es pagarà un preu molt més reduït en el cas dels bioresidus”.

El Pla Local de Residus ha analitzat diferents escenaris, arribant a la conclusió que la recollida porta a porta al poble antic de totes les fraccions com són l’orgànic, vidre, plàstic, cartró i resta, i una recollida per a la resta del municipi mitjançant contenidors a la via pública, amb identificació d’usuari en la recollida del bioresidu i la fracció resta, és el més apropiat i flexible tenint en compte la tipologia urbana i la realitat social d’Altea. Ha puntualitzat Serrat, que ha avançat que “a les zones disseminades de baixes densitats de població es volen instal·lar àrees d´aportació amb control d´accés per millorar la seguretat i evitar males pràctiques”.

Tots dos regidors han coincidit a assenyalar l’eficiència del nou model de recollida que incrementant la recollida porta a porta de més fraccions de residus també permetrà reduir la presència de contenidors, recuperant espai públic per destinar-lo a altres usos i evitant la seua mala imatge al nucli antic .

Segons les dades aportades per Orozco i Serrat amb aquesta subvenció de 657.000€ es procedirà a l’adquisició de cubs domèstics i comunitaris de bioresidus amb sistema d’identificació i pesatge de bosses compostables; contenidors per a la via pública de color marró; construcció d’àrees d’aportació i de control d’accés; biotrituradores transportables; cubs per a bioresidus de color marró de grans generadors; així com bosses i fundes compostables per a grans generadors; camió per a la recollida de bioresidus i la posada en marxa de campanyes d’informació, difusió i sensibilització.

Pin It on Pinterest