Select Page

Durant la cita es desenvoluparà el taller “Empoderament de les Dones”, dirigit a enfortir i protegir dones en situació de vulnerabilitat.

Del 22 al 26 de febrer tindrà lloc a Molfetta, Itàlia, organitzada per l’Associació InCo Molfetta, la tercera trobada del projecte europeu EnEnWomen, desenvolupada en el marc del Programa CERV -Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors- de la Comissió Europea.

El projecte se centra a analitzar els efectes provocats per la Covid-19 a l’exercici dels drets per part de les dones; especialment les que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

A la trobada acudiran, com a representants del municipi d’Altea, Natividad García, Mariví Monfort, Raquel Ruiz, treballadores de la Regidoria de Benestar Social i Igualtat; així com Maria Alamilos i Yolanda García, com a representants d’associacions que promouen la defensa dels drets de la dona.

La participació de l’Ajuntament d’Altea al projecte EnEnWomen s’està realitzant de manera coordinada i conjunta entre l’àrea d’Igualtat, a càrrec de la regidora Anna Lanuza, i l’àrea de Projectes Europeus, a càrrec del regidor Germán Manjón. Les reunions preparatòries s’han celebrat en els darrers dies a la seu del Centre Social de l’Ajuntament.

Tots dos regidors han posat en valor la col·laboració dels departaments esmentats en diversos dels projectes europeus en què ha participat l’administració local; com el recentment clausurat “VoluntEU”, que va tenir lloc a la Casa de la Cultura del nostre municipi. Projectes en què es destaca la formació, aprenentatge i intercanvi de bones pràctiques dels professionals que participen en este tipus de plans en matèria d’igualtat, violència de gènere o bretxa salarial.

“Altea està compromesa amb l’euro municipalisme, i n’és una prova el recorregut en projectes europeus del nostre municipi”, afirma Germán Manjón.

Per la seua banda, Ana Lanuza ha assenyalat que “estes pràctiques ajuden a avançar cap a la meta comuna de la plena i efectiva igualtat de drets”.

L’objectiu de la III trobada del projecte EnEnWomen és apoderar les dones perquè troben la seua veu i amplifiquen el seu impacte mitjançant el cultiu d’habilitats socials i intel·ligència emocional. Les participants aprofundiran en l’autodescobriment, potenciant les seues capacitats de comunicació, lideratge i presa de decisions, fomentant la resiliència i cultivant l’empatia, contribuint així al canvi social positiu.

Durant la trobada es treballarà i debatrà sobre, entre altres punts, les polítiques i normatives dels diferents països participants en matèria de lluita contra la violència sobre la dona i les diferents mesures nacionals per facilitar la inclusió al mercat laboral del dit col·lectiu. Igualment, les activitats inclouran diferents reunions amb dones polítiques del municipi de Molfetta i la participació en iniciatives locals, com el jardí urbà, per potenciar el sentit de comunicació i abordar altres prioritats de la Unió Europea, com ara la sostenibilitat i la inclusió social.

A més de la representació alteana, a la trobada acudiran professionals de França, Romania i Itàlia com a país organitzador.

El projecte “EnEnMujeres: Fomentant la participació de les dones en temps de pandèmia”

El projecte és una resposta a la crisi humana i social vinculada a l’epidèmia de COVID-19 els darrers anys. Esta iniciativa té com a objectiu explorar els efectes de la pandèmia en el debat democràtic i el gaudi dels drets humans bàsics, amb especial atenció a les dones, les vulnerabilitats de les quals s’han vist amplificades per la crisi en diversos estudis. Els temes explorats són l’augment de la violència contra les dones; participació passiva a la vida cívica; qüestions relacionades amb l’educació i l’ocupació de les dones i la igualtat de gènere.

El projecte té com a objectiu reflexionar sobre estos temes compartint amb un panell de dones als països socis i més enllà, per enfortir la seua participació activa, brindar-los oportunitats, compartir experiència entre institucions i organitzacions, crear un diàleg transnacional i enfortir la consciència dels ciutadans sobre els drets i els valors.

Per a més informació sobre els programes i projectes gestionats des de l’Oficina de Projectes Europeus de l’Ajuntament, EuroAltea, podeu contactar al correu europa@altea.es , o seguir-la a @euroaltea.

Pin It on Pinterest