Select Page

Enfront del PGOU del 1982 ja esgotat, el nou Pla respon a les necessitats del municipi.

La Sessió Plenària Ordinària del mes de novembre, celebrada hui al matí, ha aprovat de forma provisional el Pla General Estructural del municipi d’Altea, ja que és Conselleria qui l’ha d’aprovar de forma definitiva després revisar-ho. Un Pla la primera versió del qual començava a gestar-se l’any 2015, com així ha recordat l’edil d’Urbanisme, Jose Orozco, que ha detallat els principals aspectes d’este nou PGOU que marcarà el futur del municipi.

El punt de l’Ordre del Dia ha tirat endavant amb els vots favorables de l’Equip de Govern, Compromís-PSOE i els vots en contra de VOX i PP, tot i que com ha indicat l’edil d’urbanisme, “és un pla que suma diferents sensibilitats i recull propostes de tots aquells que han passat per l’Ajuntament d’Altea, entre ells les del PP que van ser els que van presentar la primera versió el 2015, i per això lamente el seu vot en contra”. Vot en contra que la Portaveu del PP, ha justificat al·ludint a les formes. “És cert que este PGOU ve de molt enrere i en té de tots els que han passat per l’Ajuntament. A l’essència estem absolutament d’acord, però han faltat les formes”, ha declarat Rocío Gómez; qui ha acusat Compromís de faltar a la veritat en determinades qüestions, de no facilitar informació a l’Oposició i de manca de participació ciutadana.

Pel que fa al vot en contra de VOX, el seu portaveu, Diego Coello ho ha justificat dient simplement que “este no és el nostre pla i per això el votem en contra. No ens conformem amb el curt termini que representa este pla”.

Com ha recordat Orozco, l’anterior PGOU data del 1982 i, a més d’estar obsolet, no respon a les necessitats actuals del municipi ni de la ciutadania. Per això este Pla General pretén facilitar la implantació racional d’activitats econòmiques al territori, com al nou sòl industrial d’Expoaltea i Montahud.

“El sòl de nou desenvolupament respon a necessitats reals i objectives, amb una ocupació racional i sostenible al Pontet, Carbonera, Belles Arts o Cap Blanch. Evita la urbanització difusa del territori, fomentant un poble més compacte amb 2 nuclis urbans tant a Altea com a Altea La Vella”; ha explicat Orozco, que ha afegit que este nou Pla Estructural “es millora la qualitat del medi urbà, fomentant la mobilitat sostenible a través de la infraestructura proposada i la xarxa de corredors i es millora la connectivitat externa i interna del municipi”.

En paraules del responsable municipal d’Urbanisme, “este Pla té com a finalitat proposar un model territorial sostenible” i ha reiterat la importància de la seua aprovació per respondre a les noves necessitats del municipi.

Pel que fa als detalls del Pla, Jose Orozco ha subratllat que es desclassifiquen 8 milions de metres quadrats, la majoria a la Serra Bèrnia; però també a la nostra façana litoral com a Illa d’Altea, la urbanització Caralmar, Cap Negret o al Riu, al polígon Industrial Mosmai-Sogai.

Reforça la singularitat d’Altea, amb l’obtenció d’un gran espai per a l’ús i el gaudi públic a la 1a línia de la franja litoral i es plantegen dotacionals indispensables, com el creixement de la ciutat esportiva, el nou cementiri i tanatori, ecoparc i nous dotacionals assistencials i educatius.

“Per tant es ressalta la importància de protegir els nostres espais naturals, el Riu, la Serra, els pobles antics d’Altea i Altea La Vella. Tota esta protecció ens dóna una imatge de poble amable, sostenible, amb cura del patrimoni i la naturalesa”; ha manifestat Orozco, que ha afegit que, “en definitiva, és un Pla General que respon a les necessitats del municipi que permet establir un nou model de creixement sostenible, equilibrat i adaptat a les noves demandes”.

Jose Orozco ha comparat la tramitació i el resultat del nou Pla Estructural d’Altea amb el que ha passat a diferents pobles de l’entorn, concloent que “Altea, després de no poques dificultats, serem el primer poble del voltant que tinga el seu Pla General Estructural aprovat amb les determinacions de la nova llei d’ordenació del Territori i esperem que siga una realitat el primer semestre del 2024”.

Pel que fa als objectius del nou Pla General d’Ordenació Urbana, el responsable municipal d’Urbanisme n’ha citat alguns, com la protecció del sòl de gran valor ambiental i paisatgístic, per això es desqualifica sòl urbà, passant a ser no urbanitzable a la part superior de Sierra Bernia; Urbanització Sierra Alta; part superior Alhama de Candela; Alhama Springs; Caralmar; Marymontaña 4 i Cap Negret al nord del riu.

La dotació d’una infraestructura verda que connecte els tres grans espais naturals: la serra, el riu i el mar; establint una xarxa de corredors que serveixin d’itineraris reals per democratitzar el gaudi dels espais naturals.

Es tanca el model actual residencial de baixa densitat, sobretot a la serra, per un urbanisme de proximitat al voltant dels nuclis d’Altea i Altea la Vella de manera que les noves zones verdes, parcs i dotacionals estiguen totalment accessibles al transport no motoritzat secundats per la xarxa de camins de vianants i ciclistes.

Es preserva i millora la imatge del paisatge d’Altea com a actiu cultural que el diferencia amb la protecció dels elements patrimonials.

Es reforça el caràcter singular d’Altea amb l’obtenció d’un gran espai per a l’ús i el gaudi públic de la 1a línia de la Franja Litoral, donant continuïtat al passeig; creant un parc públic de característiques úniques; garantint així l’existència d’un corredor visual i paisatgístic. “Com es fa al sector de Cap Blanch on els primers 200 metres queden lliures d’edificació i on es planteja un vial interior per alliberar la 1a línia”, puntualitza l’edil.

Este nou Pla tracta de diversificar les activitats productives, molt localitzades al sector residencial i turístic, i ho fa de forma compatible amb la conservació del medi Natural. El teixit industrial està implementat de forma dispersa, com a exemple, al PG del 82 es localitza un creixement a Sogai al costat del riu i que ara desclassifica.

“D’altra banda, és convenient eradicar del nucli urbà els usos de caràcter industrial i oferir alternatives d’ubicació. Per això es planteja centralitzar l’ús industrial al Montagud amb la generació d’un nou desenvolupament industrial on es podran generar oportunitats d’activitat econòmica lligada a innovació”, ha especificat l’edil, que ha afegit que “d’altra banda es planteja diversificar els usos terciaris com és el sector Pontet que serà predominantment terciari assistencial o Cap Blanch que el 48% serà d’usos terciaris amb implantació d’ús hoteler de qualitat”.

I, finalment, l’edil d’urbanisme s’ha referit a la necessitat de revitalitzar l’ús del sòl agrícola tradicional afavorint la recuperació del patrimoni arquitectònic de l’Horta i altres partides rurals.

Jose Orozco ha conclòs la seua intervenció agraint a tots aquells que han treballat en aquest nou Pla General, com el personal del departament d’urbanisme, personalitzant a l’arquitecta municipal, Ana Beltri i tots aquells alcaldes i regidors i regidores d’Urbanisme que han donat un impuls al Pla que hui s’aconsegueix aprovar de manera provisional; Andrés Ripoll, Miquel Ortiz, Carolina Punset, Verónica López, Imma Orozco i Jaume Llinares.

Pin It on Pinterest