Select Page

El Jutjat d’Instrucció Número 4 de Benidorm, a instàncies del Ministeri Fiscal, ha acordat obrir diligències prèvies per presumpte delicte de falsificació en document públic al Sr. Armando Reig Botella, Intendent provisional cessat per l’Ajuntament.

Com ja es va informar al seu moment, el Sr. Reig Botella va denunciar al seu dia per presumpte delicte de prevaricació a l’exalcalde Jaume Llinares; el regidor Rafa Mompó i el Secretari Accidental de l’Ajuntament d’Altea A.P.I. per entendre que se li havia cessat injustament en el càrrec.

Després de diligències d’investigació prèvies de la Fiscalia, s’ha trobat indicis que el sospitós, estant en marxa el procés de selecció del lloc d’intendent i sent aspirant a este i sabent que no podia acudir al curs de capacitació, a celebrar al IVASPE, mentre no es produís el seu exprés nomenament i es practicaren les corresponents publicacions en els Diaris oficials, va elaborar un document, datat el 15 de febrer de 2023, en el qual, signat com a Intendent-Cap de la Policia Local, va remetre comunicació a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències, per la qual es proposava a si mateix per incorporar-se al curs organitzat per l’IVASP per a la categoria d’intendent.

Tot això malgrat el seu deure legal d’abstenció en un procediment en què apareixia directament implicat i malgrat no ser competent per proposar-se a si mateix per a la realització del curs a l’IVASP, en correspondre-li a l’Alcalde President de la Corporació Local esta competència. També hi ha indicis que esta Providència o Comunicació es va remetre a l’IVASPE de forma subreptícia per no deixar constància ni coneixement dels responsables de la Corporació.

A més, de la documental aportada, hi ha indicis que el sospitós va realitzar estes maniobres amb ple coneixement que els tràmits administratius per a l’accés al curs no s’acabarien legalment en el termini necessari per accedir al curs que s’impartiria de febrer a l’abril del 2023 i amb coneixement que el procés selectiu podria eventualment veure’s afectat en la seua validesa per no respectar-se les exigències de l’art. 38.4 de la Llei 7/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana. Llei que exigeix com a requisit per a la cobertura de la categoria màxima de la plantilla, que estiguen prèviament cobertes 2 places de la categoria immediatament inferior.

Estos fets, sens perjudici de qualificació ulterior i millor, són indiciàriament constitutius d’un delicte de falsedat en document oficial, i de prevaricació administrativa.

L’investigat D. Armando, ha sigut citat a declarar el 5 de novembre. Per part de l’Ajuntament no es descarta ampliar les diligències esmentades.

Pin It on Pinterest