Select Page

El Ple aprova el projecte i l’informe econòmic que acompanyaran a la sol·licitud de Concessió del Portet per a la seua explotació i gestió municipal.

L’Ajuntament en Ple ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics sol·licitar a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat la Concessió Demanial Portuària del Portet a l’Olla d’Altea per un termini de 30 anys, per a la seua explotació i la gestió municipal. Una petició que anirà acompanyada d’un projecte de remodelació valorat en 1.113.000€, la pretensió del qual és compatibilitzar la gestió d’usos nàutics amb la figura de protecció del Monument Natural de l’Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret. Així ho ha explicat l´edil d´Urbanisme i Medi Ambient, Jose Orozco.

Durant este darrer Ple de legislatura, s’ha recordat que la Concessió que actualment està gestionada per persona privada venç el 17 de juny del corrent. D’ací ve la urgència en l’adopció de l’acord d’aprovació del Projecte Bàsic i Estudi Econòmic financer, que pretén compatibilitzar la gestió d’usos nàutics amb la figura de protecció del Monument Natural de l’Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret a Altea.

A més, ha quedat aprovat sol·licitar la Concessió Demanial Portuària del Portet a l’Olla d’Altea, a l’empara de l’article 31 i ss. de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, per un termini de 30 anys, conforme al Projecte Bàsic i Estudi Econòmic financer esmentat.

Com ha informat l’edil Jose Orozco, “entre els objectius de la concessió està és que siga permeable per a l’ús públic” i ha destacat que “la concessió que ja té l’Ajuntament d’Altea de la Caserna de Carabiners per a la seua rehabilitació i conversió en una Aula de la Natura i centre marí de recerca al que hi haja formació i es pose en valor els usos nàutics i medi ambientals va a permetre que El Portet siga el lloc on es puguen fer les pràctiques in situ”.

Sol·licitud que si accepta la Conselleria corresponent, comportarà una segona fase en què hauran de plantejar-se els termes de la Concessió, tant jurídics com econòmics i temporals, i que necessàriament haurà de ser objecte de dictamen per la Comissió Informativa i posterior aprovació pel Ple .

En el transcurs del debat d’este punt de l’ordre del dia, que ha posat d’acord Compromís, PSOE, Altea amb Trellat, Ciutadans i PP, s’ha destacat l’ardu i perllongat treball de l’Ajuntament d’Altea, que en col·laboració amb els veïns d´esta emblemàtica zona de l´Olla d´Altea, han lluitat durant dècades per aconseguir la declaració de Monument Natural de l´Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret, que arribava el novembre del 2020 i que ara, si esta Concessió es fa efectiva “podrem dignificar un espai que considerem degradat, a més de convertir-lo en un lloc de recerca i de formació”; ha assenyalat Orozco.

El debat del punt ha estat tancat amb la intervenció de l’alcalde, Jaume Llinares, que ha agraït el compromís permanent de l’Ajuntament d’Altea, des de fa diverses legislatures, fins a arribar a hui al plantejament actual en què l’Ajuntament demana la concessió. També ha donat les gràcies als veïns i a la Conselleria de Patrimoni “perquè ha sigut lʻAdministració que més ha donat la cara per assolir la protecció”.

“El que més m’agrada és haver mostrat al poble la importància que té este espai per al municipi”. Ha conclòs Jaume Llinares.

Pin It on Pinterest