Select Page

Aquestes ajudes, subvencionades per la Diputació Provincial, busquen minimitzar l’impacte de la covid-19 i la crisi energètica

L’Ajuntament d’Altea al costat de la Diputació d’Alacant ha posat en marxa ajudes directes a les empreses, autònoms i professionals de la localitat per valor de prop de 250.000 euros en dues convocatòries: impacte de la covid-19 i impacte de la crisi energètica. Totes dues subvencions s’hauran de sol·licitar fins al 27 d’octubre.

Els requisits i tramitació es poden consultar en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Altea: https://altea.sedelectronica.es/ les bases reguladores de les ajudes (tauler d’anuncis) i el tràmit específic per a la sol·licitud (tràmits destacats), denominat Ajudes impacte covid19 i crisi energètica 2022.

“La crisi energètica i la pandèmia ha afectat tot l’entramat empresarial, per això s’han posat en marxa aquestes ajudes que contribuïsquen a pal·liar els seus efectes i asseguren la continuïtat d’aquests sectors productius”, ha comentat Maria. A. Laviós, regidora de Foment de l’Ocupació.

Els interessats podran presentar la sol·licitud i aportar la documentació acreditativa en un mateix tràmit, que s’ha configurat en dues línies de subvenció d’acord amb els requisits establits en les bases reguladores.

Podran accedir a aquestes ajudes aquelles empreses amb domicili fiscal a Altea que puguen acreditar, mitjançant factures i justificants bancaris, les despeses justificables i per als períodes establits dins de cada línia de subvenció.

La línia 1, impacte de la covid-19, la mitjana de facturació dels mesos pels quals se sol·licita l’ajuda ha de ser igual o inferior a la mitjana de facturació dels mateixos mesos de 2019. Se subvencionaran despeses d’entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. Les despeses subvencionables són: seguretat social autònoms, lloguer de locals i vehicles afectes al negoci, consultoria – assessoria, subministraments d’aigua i energia, comunicacions, seguretat del local de negoci, interessos de préstecs d’adquisició dels locals o vehicles afectes al negoci.

En la línia 2, impacte de la crisi energètica, està dirigida a aquells que dins de la seua estructura les despeses energètiques són imprescindibles per al funcionament de la seua activitat. Aquesta subvenció sufragarà fins al 50% de les despeses energètiques següents: energia elèctrica i gas entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022 i carburants entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2022. Les despeses subvencionables d’aquesta línia són incompatibles amb les despeses de contractes de subministrament d’energia per al mateix període de la subvenció Impacte covid-19.

Per a més informació es pot contactar amb el departament de Foment de l’Ocupació- ADL de l’Ajuntament d’Altea a través del telèfon 965 842 853 o del correu ocupat@altea.es.

Pin It on Pinterest