Select Page

Aigües d’Altea ha aconseguit, després de sis mesos de gestió de l’aigua en les zones de La Mallà i el Marcarat, evitar la fugida de més de 144.900 M3, 144.900.000 litres d’aigua. Això ha sigut gràcies a les actuacions de reparació i control realitzades amb un pressupost de 248.179 €.

“El problema de l’aigua potable en aquests dos plans parcials es remuntava a molts anys, per això, i després de no solucionar-se, Aigües d’Altea es va fer càrrec de la seua gestió amb la finalitat de garantir el subministrament i evitar la pèrdua d’aigua tal com es vènia presentant per falta de control i manteniment de la xarxa. Després de sis mesos veiem com la inversió realitzada està donant els seus fruits i ja s’està realitzant estudis per a veure altres necessitats i planificar futures actuacions”, ha comentat l’edil de Cicle Hídric, Diego Zaragozí.

En concret, des que va començar la gestió per part d’ Aigües d’Altea, s’ha realitzat l’alçament de la planimetria de xarxes d’aigua potable i clavegueram; s’ha instal·lat un sistema de telecomandament i telecontrol sobre la infraestructura hidràulica del proveïment i comptadors sectorials en l’eixida dels depòsits. Es realitzen labors de mesurament en temps real de cabals, pressions, nivells de depòsits, analitzadors de clor i quilowatts consumits i s’han instal·lat alarmes sobre els elements crítics del sistema; a més de millorar els elements electromecànics i quadres elèctrics.

L’empresa ha dut a terme e 159 actuacions sobre les canonades de proveïment. La major part d’elles reparacions de fugides, però també a eliminació de taps de calç. Tant la reparació de fugides com l’eliminació dels taps de calç han redundat en un millor servei, millorant el cabals i pressions del proveïment.

El control sanitari és una altra de les labors importants dutes a terme. Es realitzen analítiques d’aigua per a garantir la qualitat de l’aigua subministrada i, després de la renovació de gran part de les vàlvules d’entrada, eixida i desguàs dels depòsits, s’està procedint al buidatge seqüencial dels mateixos per a procedir a la seua neteja i desinfectat.

Finalment, actualment ha començat la renovació de tots els comptadors dels clients, instal·lant-se comptadors intel·ligents que permetran la lectura dels mateixos de manera diària mitjançant un sistema de xarxa fixa. Els clients tindran accés per a conéixer els seus consums horaris i diaris, permetent l’activació de sistema d’alarmes que indicaran, per exemple, l’existència de fugides en les xarxes particulars de cada casa. Per a això es farà una inversió de 280.000 €.

Pin It on Pinterest