Select Page

La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altea ha iniciat les obres d’adequació i accessibilitat del Poador de Pontet amb l’objectiu de posar en valor aquest important jaciment arqueològic convertint-lo en un lloc visitable i de divulgació gràcies a la posada en marxa d’un centre d’interpretació.

“L’important valor arqueològic i etnogràfic d’aquest lloc ha de ser conegut i visitat per tot el món, per a això era imprescindible adequar la zona, millorant la seua accessibilitat i afegir components museístics. La creació d’un centre d’interpretació permetrà la divulgació de les restes arqueològiques”, ha comentat Jose Orozco, regidor d’Urbanisme.

El Poador del Pontet, a més de ser un jaciment arqueològic en actiu des de 2015, on s’han desenvolupat diverses campanyes d’excavació arqueològica dirigides per Juanvi Martín i Pedro Jaime Zaragozí, és un espai on conflueixen, des de fa més de tres segles, tota una sèrie d’infraestructures relacionades amb l’aprofitament, l’ús i la gestió de l’aigua. En l’actualitat, bona part d’estes infraestructures, com per exemple les séquies o els escorredors, es troben camí del desús.

Els treballs tindran com a objectiu principal la creació d’un centre d’interpretació permanent que permeta la divulgació de les restes arqueològiques, així com de la cultura tradicional de l’aigua, la qual, amb la presència d’infraestructures centenàries com per exemple la Séquia Mare del Rec Major o de l’Escorredor de Pessària, es troba àmpliament representada en aquest espai.

El projecte ha començat amb el desbrossament, la retirada de vegetació i la neteja per complet d’aquest espai: incloent el llit del barranc i de l’Escorredor, el jaciment arqueològic i el seu entorn, i els accessos a la parcel·la. En la següent fase s’emprendran diverses actuacions per a millorar l’accessibilitat i adequar la delimitació de la parcel·la, on s’instal·larà una nova porta d’accés en el jaciment arqueològic des de l’aparcament de la Partida Basseta.

Les actuacions conclouran amb la instal·lació de diversos elements de caràcter museístic com per exemple una sèrie de baranes per a delimitar el recorregut de les futures zones visitables a l’interior de la parcel·la o com la instal·lació d’elements geotèxtils i graves per a definir espais i frenar a la vegada la proliferació de vegetació.

Aquests treballs, atés que s’estan desenvolupant dins d’una àrea de vigilància arqueològica, estan subjectes a un seguiment arqueològic que s’està realitzant sota la direcció de l’arqueòleg Pedro Jaime Zaragozí. Les actuacions tenen un termini d’execució d’un mes, per la qual cosa s’estima que estaran concloses a mitjan mes de desembre.

 

 

Pin It on Pinterest