Select Page

EDICTE

Resolució 2021-2339 en la qual consta:

PRIMER.- excusar l’aplicació de la Ordenança reguladora d’horaris i condicions de Neteja i Seguretat per a les Obres i Construccions, de forma excepcional i per a l’obra denominada “Rehabilitació Mediambiental del Nucli Urbà d’Altea (part marítima) cel·les centre i sud i remodelació i ampliació del Paseig del Mediterrani entre el Carreró de Drassanes i la Travessera Sant Pere (Altea)”, des del seu inici, fins la seua finalització, quedant l’horari excepcional d’esta obra com segueix:

De dilluns a divendres: entre les 7:00 hores i les 19:00 hores.

Dissabtes: entre les 8:00 hores i les 14:00 hores.

Els diumenges, festius i festes locals: no s’autoritzaran treballs, amb excepció dels dies 27 i 28 de setembre que es permetrà el funcionament horari entre les 10:00 hores i les 19:00 hores.

Este horari excepcional serà també aplicable als establiments que hagen de dur a terme els desmunts ordenades per l’Ajuntament al resultar afectats per la part terrestre de l’obra de l’front litoral.

Pin It on Pinterest