Select Page

La regidora d’Educació, Vicenta Pérez, ha anunciat que a partir de hui ja es poden sol·licitar les ajudes d’adquisició de material escolar per a l’alumnat d’Educació Infantil matriculat en centres escolars públics d’Altea durant el curs 2020-2021.

L’edil ha explicat que “l’objecte de la present convocatòria és el de subvencionar la despesa realitzada per les famílies empadronades a Altea, en el cost del material escolar designat per cada centre i que s’abona a través de les AMPAS; a més de l’adquisició dels quadernets de l’alumnat matriculat en Educació Infantil en centres públics escolars situats en la localitat en el present curs”.

Se subvencionarà el total de les despeses si la renda familiar, entesa esta com la suma de les rendes obtingudes per tots els membres majors d’edat que componguen la unitat familiar, dividida entre tots els seus components és inferior o igual al 75% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Si la renda familiar és inferior o igual al 90% del IPREM anual, se subvencionarà: 50% de les despeses per al primer fill; 60% de les despeses per al segon fill i 70% de les despeses per als següents fills.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 24 de setembre fins al 23 d’octubre de 2020, tots dos inclusivament, i s’hauran de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Altea.

Les bases de la convocatòria, sol·licitud i documentació relativa a l’ajuda es poden consultar en el web de l’Ajuntament d’Altea i en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Pin It on Pinterest