Select Page

En el dia d’ahir, tenia lloc la constitució de la Comissió d’Igualtat que treballarà en l’elaboració del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones del departament de Recursos Humans del Consistori. Una Comissió de Treball conformada per personal tècnic, sindical i polític de l’Ajuntament d’Altea.

El 2020 finalitza la vigència del I Pla d’Igualtat adreçat a la plantilla de RRHH municipal i per este motiu des de la regidoria d’Igualtat s’ha procedit a preparar el II Pla amb una nova vigència de 4 anys. Per a això s’ha contractat la consultora Equality Momemtum, Auditoria, Consultoria i Planificació en Igualtat que ja està treballant en la primera fase del Pla que és la de diagnòstic de situació.

La Comissió d’Igualtat que s’acaba de constituir tindrà entre les seues funcions, vetllar pel compliment en l’organització del principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes; informar el personal de l’organització sobre tots els passos que es realitzen per a redactar el II Pla d’Igualtat; sensibilitzar la plantilla sobre la importància d’incorporar la Igualtat d’Oportunitats en la política de la institució i de col·laborar en tot el necessari per a la correcta redacció i implementació del Pla d’Igualtat; validar i aprovar el diagnòstic realitzat; realitzar, examinar i debatre les propostes d’accions derivades del resultat de la diagnosi de situació sobre igualtat d’oportunitats aprovat en el procés de redacció del Pla d’Igualtat; aprovar el Pla d’Igualtat que es posarà en marxa i impulsar la difusió del Pla d’Igualtat i promoure la seua implantació.

Vicenta Pérez, regidora de l’àrea, assenyala que “els propers mesos treballarem en l’estandardització d’objectius, mesures i accions per seguir incorporant la igualtat real d’oportunitats entre dones i homes de la plantilla, i es realitzarà, a la finalització, l’aprovació definitiva per la Comissió negociadora del Pla d’Igualtat i pel Ple posteriorment “i ha aprofitat per agrair el compromís de la regidoria de RRHH per dur a terme este II Pla d’Igualtat Intern a l’igual que als tècnics, sindicats, polítics i altres treballadors que ajudaran en este procés.

La vigència de l’esmentat II Pla d’Igualtat de Recursos Humans es prolongarà durant 4 anys i començarà el 2021 per a concloure en el 2024.

Pin It on Pinterest