Select Page

Al començament de l’Estat d’Alarma l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, va donar a conèixer el primer paquet de mesures econòmiques que anaven a adoptar-se al poble per a ajudar en esta crisi. L’alcalde va anunciar la suspensió del pagament de taxes municipals i impostos, entre les quals destaquen les del Conservatori, que s’han fet efectives per la junta de govern el dia de hui.

Des del passat 16 de març, i seguint les directrius marcades per les autoritats sanitàries, el Conservatori Professional de Música d’Altea ha cessat tota activitat presencial en el centre. Classes, audicions o concerts,  entre altres, s’han vist suspesos a causa de la crisi sanitària. Malgrat això, des del Conservatori s’ha mantingut el contacte, dins de les possibilitats, amb tot l’alumnat amb la finalitat de continuar la formació de manera telemàtica amb classes per videoconferència o pels diferents formats que ofereixen les noves tecnologies o mitjançant l’enviament de documentació per email o diferents plataformes virtuals.

Però en cap cas, i sobretot en les assignatures instrumentals, es pot treballar amb les garanties i qualitat d’una classe presencial. Fins i tot assignatures com a Banda, Orquestra, Conjunt i Música de Cambra, que són assignatures instrumentals que fomenten el treball en equip i la interpretació col·lectiva, poc s’han pogut desenvolupar respecte als continguts d’estes assignatures.

Per tot això, Aurora Serrat, regidora responsable del Conservatori, anunciava que “en vista de la situació actual i l’impacte que ha tingut la COVID-19 sobre el sistema educatiu, l’Ajuntament ha decidit eximir del pagament de les taxes del 3r trimestre del present curs 2019/20, amb la finalitat d’ajudar a les famílies en estos moments de dificultat i ajudar i animar a l’alumnat a prosseguir els seus estudis en el Conservatori”.

Pin It on Pinterest