Select Page

L’Ajuntament d’Altea, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha promogut la realització d’una prospecció arqueològica subaquàtica a l’entorn patrimonial de l’Olla per avaluar l’estat en el que es troba el jaciment arqueològic subaquàtic existent en aquest punt de la badia.

El regidor de Medi Ambient, Jose Orozco, acompanyat dels responsables de la prospecció, Pedro Jaime Zaragozí, codirector i responsable de l’estudi de les troballes, i Omar Inglese, encarregat de la direcció tècnica; han presentat a l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, els resultats de la intervenció arqueològica desenvolupada a principis d’este mes. Han estat presents també durant l’acte de presentació la regidora de Cultura, Aurora Serrat; els responsables del Servei de Vigilància Marina del Parc Natural Serra Gelada i la tècnica de Medi Ambient, Ana González.

Estos treballs han consistit en una prospecció subaquàtica que ha permés conèixer el perímetre del jaciment i recuperar 65 peces que es trobaven en perill d’espoli. ‘’A continuació, -com ha explicat Pedro Jaime Zaragozí-, es procedirà al estudi i catalogació de les peces per dipositar-los, finalment, al Marq’’. Entre els materials recuperats destaquen àmfores del període tardoromà, entre els segles II al V d.C.; i també peces modernes i contemporànies com llibrells i tasses.

Jose Orozco es mostrava molt satisfet amb estos treballs, i indicava que ‘’Més de 25 anys després dels primers estudis realitzats al jaciment, l’Ajuntament d’Altea, en el context de les labors que s’estan portant endavant  des de la Regidoria de Medi Ambient per a la salvaguarda i protecció de l’entorn marí d’Altea, ha volgut sumar a aquestes tasques la protecció de l’entorn patrimonial de l’Olla, emprenent un projecte arqueològic per avaluar l’estat en el que es troba aquest jaciment subaquàtic i poder actuar així amb consideració per a la seua protecció i vigilància’’.

Importància històrica de la badia d’Altea com un dels principals punts per fer aiguada al llarg de la costa del Llevant peninsular

Multitud de portolans i cartes de navegació antigues han situat històricament la badia d’Altea com un dels principals punts per fer aiguada al llarg de la costa del Llevant peninsular. D’una banda, l’Illeta de l’Olla, que ofereix un punt de fondeig excepcional al resguard dels vents de Tramuntana i de Llevant, i d’altra, la presència del riu Algar com a punt excepcional d’aiguada, han fet d’aquest punt de la badia l’escenari perfecte per a l’intercanvi comercial i d’arribada de mercaderies per a l’abastiment de les poblacions, que al llarg de la història s’han anat desenvolupant a la vall del riu Algar.

El resultat d’aquestes activitats comercials continuades al llarg de diversos segles és que hui, a l’entorn de l’Olla d’Altea, existeix un jaciment arqueològic subaquàtic que pot ser de vital importància per a comprendre  les dinàmiques comercials al nord de la comarca de la Marina Baixa des d’època romana fins a principis del segle XX.

Fou durant l’any 1993, en el marc del projecte “Inventario de yacimientos sumergidos en el litoral de la Marina Baixa”, baix la direcció d’Antonio Espinosa, quan es realitzaren els primers estudis en aquest jaciment. Aquestes prospeccions evidenciaren l’existència d’aquest punt d’ancoratge ja des d’època ibèrica, sent el període d’època romana, entre els segles II i VI d.C., el que més activitat va suscitar tal com demostren els materials.

Pin It on Pinterest