Select Page

Les obres per a la renovació de les infraestructures hidràuliques d’Altea la Vella han descobert restes arqueològiques de fa vora 2.500 anys. Entre les troballes un important conjunt de material ceràmic que en este momento està sent estudiat per la catedràtica d’arqueologia de la Universitat d’Alacant, Feliciana Sala.

Com ha explicat el regidor d’Infraestructures, Diego Zaragozí, “sabem de la presència humana a Altea la Vella, tant per la documentació històrica com per les evidències arqueològiques que de manera aïllada s’han pogut enregistrar durant les últimes dècades, principalment en dos moments històrics: l’època ibèrica i l’Edat Mitjana”.

“És per este motiu pel que bona part del nucli urbà d’Altea la Vella compta amb una protecció de caràcter arqueològic, al estar catalogat este espai com a Bé de Rellevància Local en la categoria de Nucli Històric Tradicional. Este fet suposa que durant el transcurs de determinades activitats que afecten al subsòl haja de ser necessària la presència d’arqueòlegs i així s’ha fet”. Ha afegit el regidor.

“Les obres que estan realitzan-se estan subjectes a una actuació de seguiment arqueològic, la qual ha permès documentar restes arqueològiques al llarg de diversos punts del traçat sobre els que s’està intervenint”; ha matisat Diego Zaragozí, qui ha assenyalat que “entre estes troballes aïllades destaca especialment l’aparició d’un important conjunt de material ceràmic que, segons l’arqueòleg, Pedro Jaime Zaragozí, “pareix estar associat a un espai domèstic, fet que suposaria l’evidència definitiva de l’existència d’un nucli habitat en època ibèrica a Altea la Vella”.

Pin It on Pinterest