Select Page

Dissabte passat, 2 de març, tenia lloc l’Assemblea General Ordinària de la Societat Filharmònica Alteanense, a les instal·lacions de la mateixa entitat. Copresidida per l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, la reunió va aprovar per unanimitat, entre altres punts, el balanç econòmic de l’exercici comptable 2018, amb un excedent positiu de 1.326,60 €, així com del pressupost per al 2019 que ascendeix a 392.000,00 euros.

En el punt 6 de l’ordre del dia, es va aprovar la llista de mencions i nominacions honorífiques, per la qual s’acorda distingir els músics que compleixen 25 i 50 anys a l’entitat durant el 2019.

Així mateix, el punt setè de l’ordre del dia, tractava de l’elecció d’una nova Junta Directiva per portar les regnes de la Societat Filharmònica Alteanense. Atès que no hi va haver cap proposta electiva, la junta actual continuarà en mode de Junta Gestora per donar el relleu a una altra Junta Directiva. Així mateix, el president, Joan T. Laviós, va explicar que ell no pot continuar perquè segons els Estatuts de l’Entitat la durada del càrrec no pot excedir els 6 anys. L’Assemblea va acordar un termini màxim de 8 mesos perquè la Junta Gestora convoque assemblea extraordinària amb l’únic punt de l’ordre del dia d’Elecció d’una nova Junta Directiva.

Abans de finalitzar, Jaume Llinares, va felicitar i va agrair a Joan T. Laviós i la seua junta pel seu esforç i treball realitzat. Així mateix, va recordar la funció social que realitza la Filharmònica i capacitat de la mateixa en generar recursos, tal com s’ha pogut demostrar en el balanç econòmic.

Pin It on Pinterest