Select Page

El Partit Popular presenta una al·legació al pressupost perquè reculla un increment en els ingressos per la recaptació del servei de recollida de residus.

L’al·legació es basa en una objecció de l’interventor en el seu informe al pressupost i ha sigut acceptada per l’equip de govern “per pura coherència”, segons manifestava el regidor d’Hisenda, Pere Lloret.  “La meua intervenció en el ple de pressupostos va ser meridiana: si considerem al servei de recollida i neteja com un assumpte vital, si estem d’acord a destinar més recursos per a millorar-lo, caldrà assumir el cost d’eixa millora. Ens hauria agradat abordar este tema amb més serenitat, amb una anàlisi més completa sobre l’abast que volem que tinga la millora del servei, però l’esmena del PP precipita les coses i ens exigeix aplicar ja l’increment de la recaptació.  De no considerar-se aquesta al·legació, els deixaríem oberta la porta a una impugnació del pressupost”.

En opinió del regidor d’Hisenda “al  PP li ha hagut de sorprendre la nostra coherència, perquè el seu portaveu, en una intervenció que passarà als anals del surrealisme en els plens, es va dedicar a reiterar una vegada i una altra que haguérem pogut no acceptar la seua al·legació. La pregunta és òbvia: amb quina intenció el PP presenta al·legacions? Amb la idea que siguen rebutjades? Però això no ha acabat. Pròximament vorem si són capaços d’assumir les conseqüències de les seues pròpies decisions. Segur que no ens decebran i trobaran la manera de ficar-nos a tots en l’aigua sense banyar-se ells”.

Lloret, en la seua intervenció en el ple, denunciava una pràctica que qualifica de “deslleial i lesiva per als interessos dels ciutadans, per molt legal que siga.  Els grups polítics no tenen la consideració d’interessats per a presentar al·legacions, perquè ja tenen a la seua disposició els mecanismes administratius necessaris per a exercir la seua funció de control i fiscalització. Malgrat això, el Partit Popular no renúncia, any rere any, a utilitzar una persona física perquè les presente en el seu nom (les defensen com a pròpies en el ple), amb l’únic objecte d’entorpir el funcionament administratiu i retardar al màxim l’entrada en vigor del pressupost. Així, perjudiquen, no solament les persones que mantenen relacions econòmiques o comercials amb l’Ajuntament, sinó també l’interés general.  No és casualitat que  el PP presente sempre les al·legacions l’últim dia, a última hora. És lamentable, però és el que hi ha, què li farem”.

Pin It on Pinterest