Select Page

El Saló d’Actes del Centre Social ha acollit este matí l’acte de constitució del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes. La reunió constitutiva ha estat presidida per l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, i per la regidora d’Educació, Vicenta Pérez.

L’alcalde ha donat la benvinguda als components d’este nou òrgan consultiu municipal i els ha animat a participar  activament en la presa de decisions a través del Consell. Seguidament, ha delegat la seua presidència en la regidora d’Educació que serà l’encarregada d’encapçalar els futurs Consells.

La pròpia constitució del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes ha sigut el punt inicial de l’ordre del dia. El segon punt ha abordat els objectius, funcionament i el calendari de reunions, que han sigut detallats per la presidenta. Entre altres qüestions, Pérez ha explicat que s’haurà d’elegir un representant que formarà part del Consell de Participació Ciutadana i també hauran de triar un nom per al Consell.

El tercer i últim punt de l’ordre del dia, els precs i preguntes, ha tingut una participació molt activa per part dels components del Consell que s’han dirigit a la presidència per aclarir dubtes i proposar iniciatives de cara al futur.

El Consell Municipal dels Xiquets i Xiquetes és un òrgan de caràcter consultiu de l’Ajuntament d’Altea, complementari del mateix i de participació ciutadana, que garanteix el punt de vista dels xiquets i xiquetes, no sols sobre els problemes d’estricte interés infantil, sinó també sobre tots aquells temes de la ciutat que repercuteixen en la vida social i col·lectiva.

Vicenta Pérez ha explicat que la finalitat del Consell és ‘’la informació, la implicació i la participació dels xiquets i xiquetes en la vida municipal’’. El Consell està format paritàriament per 2 xiquets/es, per cada una de les escoles primàries, fent un total de 10 consellers/es. 4 xiquets/es de cadascun dels IES de la localitat, fent un total de 8 consellers/es. Tot això suposa un total de 18 xiquets/es, que hauran de tenir els seus respectius suplents. Els/les xiquets/es seran elegits per un període de dos anys, iniciaran el seu mandat a cinqué curs de primària i acabaran en sisé. També formen part del consell dos adults, un representant dels IES i una altra dels CEIP.

Sobre com es va gestar la creació d’este Consell la regidora ha explicat que ‘’este òrgan s’inspira en la Convenció sobre Drets del Xiquet i la Xiqueta aprovada per les Nacions Unides el 20-11-1989 i en tota la normativa reguladora dels drets de la infància derivada del manament constitucional’’.

“Des d’aquest plantejament, -afirmava Pérez-, són necessàries iniciatives de participació infantil que permeten una visualització de la infància i els seus drets, creient fermament en les potencialitats dels xiquets i xiquetes, compartint els seus espais, les seues realitats i necessitats, adequant els espais, instruments, criteris, objectius i plans de treball a les capacitats dels xiquets i xiquetes’’. ‘’El Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes és el marc idoni de participació social que els menors mereixen i necessiten, fomentant-se d’aquesta forma les relacions amb el món adult, adoptant un paper compromés en l’àmbit en què es desenrotlla la seua vida’’, destacava la responsable d’Educació alteana.

Per a l’alcalde esta és ‘’una iniciativa molt important per donar veu a tots els xiquets i xiquetes d’Altea a través dels centres educatius, de primària i secundària’’. L’alcalde també ha apel·lat a la participació dels pares i mares dels xiquets ‘’perquè la col·laboració amb els seus fills serà imprescindible per al funcionament d’este òrgan’’. Jaume Llinares ha manifestat el seu desig perquè el Consell tinga llarga vida. ‘’A la sessió constitutiva de hui hem pogut comprovar que tots els xiquets tenien moltes coses a dir i ganes de participar. És molt positiu que els xiquets i xiquetes s’acostumen a participar de les decisions del seu poble i aprenguen a debatre-les i defensar-les’’.

Finalment, Jaume Llinares felicitava Vicenta Pérez per haver posat en marxa este projecte i afirmava ‘’estic segur que obtindrà molt bons resultats’’.

Pin It on Pinterest