Select Page

Com ha informat el regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer, el departament que dirigeix ​​continua treballant en l’aplicació del Pla d’Estalvi Energètic amb l’execució de noves actuacions que permeten un important estalvi. El Pla d’Estalvi Energètic està dissenyat pel consistori i finançat en un 95% per la Diputació Provincial d’Alacant a través del PAE 2016.

El cost del projecte encarregat per l’Ajuntament ascendeix a 150.000€, dels quals la Diputació assumeix 142.500€ més la gestió administrativa de contractació de les empreses que han redactat i executat l’obra. Mentre que l’Ajuntament assumeix 7.500€ del cost de l’obra i tota la gestió de planificació per a l’adequació de les instal·lacions objecte de reduir la despesa energètica. Segons les dades aportades per l’edil, “s’ha actuat en 834 punts de llum, aconseguint una mitjana d’estalvi del 52,64% el que es tradueix en un estalvi anual de 16.942€”.

Entre les millores realitzades, el responsable municipal d’Infraestructures ha destacat les actuacions dutes a terme en el camp de futbol de gespa natural. En aquest espai s’ha procedit a la substitució de 32 projectors d’halogenurs metàl·lics, amb un consum de 1.200 W, per uns projectors LED de 750 W de potència, el que suposa un 37.50% d’estalvi energètic.

Al pavelló Garganes s’han substituït 23 projectors d’halogenurs metàl·lics amb un consum de 1.200 W, per projectors LED de 300 W de potència, el que suposa un 75% d’estalvi. ”A més, -afegia el regidor, -amb aquest canvi de tecnologia de la instal·lació millorem el nivell mitjà d’il·luminació, també la uniformitat de la radiació lumínica a les superfícies de joc, s’incrementa la vida útil (> 50.000 h) i s’amplia la banda cromàtica de la llum, és a dir, s’incrementa el nombre de colors de la llum propagada, amb la qual cosa millora la nitidesa i visibilitat de les persones usuàries de les instal·lacions municipals”.

També s’ha substituït una caldera de gasoil molt antiga (amb rendiment variable entre 73- 88%), utilitzada per escalfar l’aigua dels vestidors, per una de condensació de màxima eficiència (rendiment constant 98%) amb funcionament a gas natural, la qual que suposa una reducció d’emissions de CO2 del 23%, equivalent a reduir 4.500 kg/any de CO2. L’estalvi energètic és d’un 25%, equivalent a uns 3.000€ anuals. També s’ha substituït la il·luminació interior (passadissos, vestuaris, gimnàs, cafeteria) per tecnologia LED, la qual cosa suposa un 40% d’estalvi energètic en la factura de la llum.

Al Centre Social de la 3a Edat s’ha substituït la il·luminació interior, de tecnologia halògena, per una LED (cafeteria, part antiga de l’edifici i sala d’actes). Cal destacar la substitució de la il·luminació de l’escenari formada per 14 projectors halògens de 500 W per projectors LED de 200 W, fet que suposa un 60% d’estalvi energètic en la il·luminació.

Al Centre Cultural d’Altea la Vella s’ha canviat la il·luminació interior halògena per una LED. En aquesta actuació cal remarcar la substitució de la il·luminació de l’escenari, formada per 13 projectors halògens de 500 W i el mateix nombre de 150 W, per projectors LED de 200 W i 100 W, respectivament. També ressaltar la substitució de 119 ud de llums halògenes de 60 W a corredors i cafeteria per llums LED de 8 W, fet que suposa un 86.66% d’estalvi. A més, d’un estalvi en l’energia emprada per la climatització en reduir l’energia emesa en forma de calor pels antics focus, en els dos centres.

A la Casa Toni el Fuster s’ha substituït la il·luminació interior, conformada per 24 làmpades que consumien 150 W, per unes LED de 14,5 W de potència, el que suposa un estalvi energètic del 90%.

“L’estalvi energètic que s’aconsegueix amb les substitucions que s’han dut a terme a les instal·lacions municipals és molt important, tant a nivell econòmic, per a les arques municipals, com a nivell mediambiental per la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. És una llàstima que la Diputació haja ralentitzat aquest Pla de 2016 i a causa de la seua pausada gestió en la contractació ho hàgem de veure fet realitat el 2018. Hem perdut més de 2 anys que ens hagueren permès amortitzar més d’una quarta part de la inversió i haver reduït la contaminació del medi ambient, evitant l’emissió de més de 9 tones de CO2“; ha conclòs l’edil d’Infraestructures, Roque Ferrer.

Pin It on Pinterest