Select Page

El Tribunal Suprem dona la raó a l’Ajuntament d’Altea i les empreses de telefonia hauran d’abonar anualment al municipi l’1,5% dels ingressos bruts per la utilització del sòl, el subsòl i el vol.

Després d’anys de lluita als Tribunals, el Suprem dóna la raó a l’Ajuntament i les empreses de telefonia hauran d’abonar al municipi, de manera anual, l’1’5 % dels ingressos bruts per la utilització del terra, subsòl i vol del terme municipal d’Altea; cosa que suposen uns 395.000€.

Tot va començar l’any 2020 quan ORANGE es va oposar al pagament de les taxes per ocupació del domini públic, cosa que va derivar en un primer judici al Jutjat Contenciós d’Alacant, que va donar la raó a la companyia telefònica i va anul·lar l’Ordenança fiscal de l’Ajuntament i les taxes corresponents. L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Hisenda, va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, tribunal que també va donar la raó a la companyia ORANGE, decretant la nul·litat de l’Ordenança i taxes per ocupació del domini públic.

El Consistori considerant que això suposava una greu discriminació respecte de la resta de ciutadans i empreses que paguen les taxes, i que a més, esta utilització del sòl per les companyies de telefonia, propietat del municipi d’Altea, ho és per prestar serveis de telefonia fixa i internet dels que obtenen ingressos a costa dels ciutadans, va interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, al·legant incompliment del dret comunitari europeu.

L’Alt Tribunal dóna la raó al Consistori, i deixa sense efectes les sentències tant del Jutjat com del TSJ i estableix el criteri que les companyies de telefonia fixa i internet, han d’abonar la taxa, “tant si aquestes són les titulars de les xarxes… com si són titulars d’un dret d’ús, d’accés o d’interconnexió”, diu la sentència.

Les conseqüències és que, a totes les companyies de telefonia fixa i internet, siguen propietàries o no, se’ls cobrarà anualment l’1,5% dels ingressos de facturació.

A més, és una important Sentència per a la Comunitat Valenciana ja que obliga a canviar el parer dels Jutjats i del Tribunal Superior de Justícia Valencià, beneficiant la resta dels municipis valencians.

“Com sempre, la defensa de la legalitat i els interessos municipals estan per damunt dels interessos privats o particulars que perjudiquen el Municipi”, declara l’edil d’Hisenda, Xelo González.

Pin It on Pinterest