Select Page

Les Regidories de Mercats i d’Agricultura informen sobre l’ampliació de llocs en el mercat de la fruita i verdura dels dimarts, que oferiran productes ecològics i de proximitat. Aquesta ampliació ve donada per la seua incorporació en la recentment aprovada ordenança que regula la venda no sedentària, que ofereix als productors primaris i petits elaboradors agroalimentaris l’oportunitat de vendre els seus productes de temporada al mercat d’Altea.

Els interessats hauran de presentar una sol·licitud d’autorització a l’oficina del l’OAC de l’Ajuntament d’Altea, fins al pròxim dia 7 de Setembre.

La documentació a aportar es pot consultar a la pàgina web municipal, dins de comerç, apartat d’ordenances. Hauran d’aportar, entre altres documents, la seua inscripció en el registre corresponent de la Conselleria d’Agricultura i/o Sanitat, les dades identificatives de les persones que van a exercir la venda: nom, cognoms, D.N.I. i domicili, així com, una declaració responsable que els productes són de la seua producció, originaris del municipi i de proximitat i també hauran de demostrar una elaboració, etiquetatge i sistema de control ecològic mitjançant el Certificat del Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV); sent aquest l’autoritat de control autoritzada en tots els països de la Unió Europea.

Les regidores impulsores d’aquest projecte, Beatriu Nomdedéu i Anna Alvado animen a totes les persones interessades, a presentar la seua sol·licitud per poder tenir un mercat més sostenible i ecològic.

Pin It on Pinterest