Select Page

Dijous passat, el Ple de la Corporació Municipal aprovava amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, el reglament que regularà el funcionament del Consell Municipal de Participació Ciutadana. Un pas previ necessari per a la creació d’aquest nou òrgan impulsat per la regidoria de Participació Ciutadana, regida per Mari Laviós.

Com explicava l’edil, les funcions d’aquest Consell de Participació són, entre altres, informar a l’ajuntament sobre problemes específics que afecten la ciutadania; estudiar i fer propostes en els pressupostos participatius; proposar solucions alternatives als problemes més característics detectats per la ciutadania al municipi  a més de ser informats de les  propostes o resolucions municipals.

Després de l’aprovació inicial del reglament que tutelarà el Consell Municipal de Participació Ciutadana s’obri un període d’informació pública, per un termini mínim de 30 dies, perquè els interessats puguen presentar les reclamacions o suggeriments que estimen oportunes. Conclòs aquest període d’exposició pública es resoldran les al·legacions i en el cas de no haver reclamacions o suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord.

Mari Laviós apuntava “que amb la posada en funcionament del Consell de Participació Ciutadana apostem  per una participació real i efectiva; a partir d’ara disposarem d’un òrgan que coordine a tots els Consells Sectorials creats fins ara i als que es puguen constituir en un futur. Un Consell totalment obert i participatiu, un espai on es podrà debatre, consensuar, crear propostes, en definitiva, PARTICIPAR” . Amb la creació d’aquest Consell, s’obri un nou canal de comunicació entre l’Ajuntament i la Ciutadania amb l’objectiu d’entre totes i tots crear l’Altea que desitgem.”

Pin It on Pinterest