Select Page

BÀNDOL D’URGÈNCIA

 JAUME LLINARES CORTÉS, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALTEA:

 FAIG SABER

 Que en data de 2 d’agost de 2018, s’ha rebut instrucció de la Direcció General de Salut Pública, per la que es comunica a este Ajuntament la NO APTITUT DE L’AIGÚA PER A BEGUDA I PREPARAT D’ALIMENTS,

PODENT-SE UTILITZAR PER QUALSEVOL ALTRE ÚS, ZONA 6 – ALTEA HILLS (URBANITZACIONS ALTEA HILLS I A LA URBANITZACIÓ EL MASCARAT), per el que és precís disposar:

 PRIMER.- Queda prohibit el consum d’aigua domiciliaria per beure i preparar aliments, mentre no es reba nova ordre, i es confirme la normalitat mitjançant control analític a la zona 6 – Altea Hills (Urbanizació d’Altea Hills i Urbanització el Mascarat).

Pel que es fa públic pel general coneixement i acompliment.

 

ENG

 EMERGENCY EDICT

 JAUME LLINARES CORTÉS, MAYOR OF ALTEA COUNCIL:

 MAKE NOW

 On August 2, 2018 we received an instruction from Directorate General of Health, which informs to this Town Council that the water used for drinking and food preparation is not suitable, being appropriate for any other use, in zone 6 – ALTEA HILLS (ALTEA HILLS RESIDENTIAL AREA and EL MASCARAT), so it is necessary to provide:

FIRST.- The consumption of domestic water for drinking and food preparation is forbidden until a new order is received and the normality is confirmed by analytical controls in zone 6 – Altea Hills (Altea Hills residential area and El Mascarat).

What it is made public for general knowledge and compliance.

 

Bando_Restricción_Cloruros

Pin It on Pinterest