Select Page

Després de l’aprovació de l’actuació per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, des de la regidoria de Medi Ambient s’ha dut a terme la neteja de l’últim tram del Barranc dels Arcs.

La setmana passada concloïen els treballs de neteja de canyes i altres residus que s’havien acumulat a la desembocadura del barranc generant problemes de diferent índole.

Beatriu Nomdedeu trasllada que, “davant la manca d’actuacions en les lleres de barrancs que transcorren pel nostre municipi per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la qual manté la potestat sobre l’administració del domini públic hidràulic, es va decidir actuar en diversos barrancs amb l’objectiu d’evitar el risc de desbordament en cas d’avingudes, així com el control i el manteniment de la vegetació “.

Pin It on Pinterest