Select Page

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Altea està realitzant labors de neteja i desbrossament en el Barrac de la Galera amb l’objectiu de previndre possibles incendis, inundacions o plagues. Esta actuació va ser demandada pels veïns d’Isla de Altea i la Galera.

Aquestes labors, que tenen un pressupost de 6.600€, estàn consistit en la neteja i desbrossament de la vegetació invasora i obstructiva; l’extracció dels arbres malalts i morts, residus sòlids i estris. S’han dut a terme podes sanitàries de les espècies autòctones i s’ha traslladat la vegetació invasora per a evitar la dispersió i proliferació de les espècies invasores per tot el barranc.

“El llit del Barranc de la Galera té un tram en el qual hem de prestar una especial atenció, ja que es troba en zona urbana i afecta als veïns, per això, i sempre atenent les seues peticions, hem realitzat aquestes labors de desbrossament, unes labors preventives que ens asseguraran que en èpoques de pluja no es puga inundar en llevar el material oclusiu i que a l’estiu no es produïsquen incendis en la pineda. A més, s’ha aprofitat per a cuidar la vegetació autòctona que compon la zona com són el matoll baix de bosc mediterrani o el Pinus halepensis entre altres” ha declarat Jose Orozco, regidor de Medi Ambient.

Pin It on Pinterest