Select Page

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat definitivament el pressupost municipal per al 2018 amb els vots favorables de l’equip de govern, format per Altea amb Trellat, Psoe i Compromis; i els vots en contra de Cipal i PP.
Després del període d’al·legacions, ha sigut aprovat el Pressupost Municipal per a l’any en curs, l’import del qual ascendeix a 26,9 milions d’euros. Quan a la desestimació de les al·legacions presentades, l’edil d’Hisenda, Pere Lloret, assenyalava que “el fet que les demandes no tinguen consignació inicial en el pressupost no vol dir, ni de molt, que no la puguen tindre al llarg de l’exercici. És qüestió de treballar proposades concretes i ben definides”.

Per a Lloret, les propostes formulades pel PP a càrrec del Fons de Contingència, quantificades en 98.000 €, “suposaven suprimir el matalàs de seguretat per a situacions imprevistes i no ho anem a fer innecessàriament. Es disposarà d’eixe fons en el moment oportú, a la vista de l’evolució de l’any i en funció de les circumstàncies que vagen produint-se”, ha declarat el responsable municipal d’Hisenda.

En la mateixa línia, Pere Lloret valorava aquest punt en l’ordre del dia, ja que “d’un pressupost de quasi 27 milions d’euros s’ha estat posant en qüestió uns 100.000 €, una mínima part d’aquest, la qual cosa ens reforça a l’hora de votar a favor de l’aprovació definitiva del pressupost”.

En un altre dels punts de l’ordre del dia s’aprovava, amb els vots favorables d’Altea amb Trellat, PSOE i Compromis, l’abstenció de CIPAL i el vot en contra del PP, l’import del desequilibri econòmic de la concessionària de l’aigua, l’UTE Aigües d’Altea, corresponent a l’explotació dels anys 2014 i 2015. La quantitat imputable a l’Ajuntament reconeguda per aquest acord plenari és de 295.500 € i s’absorbirà amb els futurs superàvits de l’empresa concessionària previstos per als pròxims exercicis.

Com ha explicat l’edil Pere Lloret, responsable d’Hisenda, “la concessionària sol·licitava el reconeixement d’un desequilibri per 2014 i 2015 de 650.000 € imputable en la seua totalitat a l’Ajuntament. La nostra posició, recolzada per l’informe de la Intervenció, és que el desequilibre ha de ser compartit per les dues parts. Després de fer uns ajustos a les xifres presentades per l’UTE, arribem a una quantitat a assumir pel Consistori de 295.000 €. La resta haurà de ser assumida per la mateixa empresa”, va finalitzar Lloret.

Pin It on Pinterest